A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Quy trình này quy định về hình thức, trình tự, lập kế hoạch và nội dung thẩm tra, phê duyệt hoặc thỏa thuận quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước) và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP) có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.

 

Tất cả các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT
đều phải được đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo quyết toán. Ảnh minh họa

 

Đối tượng áp dụng bao gồm các Ban Quản lý dự án (Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ GTVT được giao thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước hoặc làm đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền); các chủ đầu tư, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (Chủ đầu tư); các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Về yêu cầu công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán, tất cả các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT đều phải được đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo quyết toán, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 2. Các dự án được cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán thì thực hiện theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Các dự án có khó khăn về thuê kiểm toán độc lập (do không bố trí được nguồn vốn, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư bị dừng đầu tư...) các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án báo cáo Bộ GTVT xem xét quyết định cụ thể việc không thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Quy trình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán gồm các bước: Chuẩn bị và tiếp nhận hồ sơ quyết toán; Tiến hành thẩm tra quyết toán và phê duyệt quyết toán. Bộ GTVT thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của Bộ. Bộ trưởng Bộ GTVT ủy quyền cho một Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Thứ trưởng phụ trách công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có trách nhiệm chỉ đạo công tác thẩm tra và ký phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Về tổ công tác thẩm tra quyết toán, Vụ Tài chính tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (Tổ công tác) để thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo từng dự án. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm triển khai công tác thẩm tra quyết toán, phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ công tác theo quy định, chỉ đạo và đôn đốc các tổ viên hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ công việc, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra của Tổ và ký trình Lãnh đạo Bộ GTVT phê duyệt quyết toán theo quy định. Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công, báo cáo kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thực hiện thẩm tra của mình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/8/2016; thay thế Quyết định số 2635/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2011 và Quyết định số 631/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về ban hành Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nguồn: mt.gov.vn


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 238
Hôm qua : 2.295
Tháng 08 : 13.626
Năm 2022 : 450.571