Thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý dự án 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản số 1596/TB-BQLDA3 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018.

Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV (Thông báo số 129/TB-TCĐBVN ngày 08/9/2016).

Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính 2016

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 102/QĐ-TCĐB ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2016.  Kế hoạch cải cách hành chính 2016 bao gồm: 1. Công tác chỉ đạo điều hành 2. Nội dung cải cách hành chính   ...

THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2015

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2015
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 127
Hôm qua : 175
Tháng 05 : 3.576
Năm 2024 : 20.910