Địa chỉ : Ô D20 -Khu đô thị Cầu Giấy - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT : (84) 4 385 714 44; Fax : (84) 4 385 714 40

...Giao thông vận tải đường bộ là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng quốc gia và có tính xã hội hóa cao.

   Trong những năm qua được sự chỉ đạo sát sao của Đảng và sự quan tâm của Chính phủ, cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ được ưu tiên đầu tư phát triển, tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia.

   Trước những đòi hỏi của thực tế phải phát triển GTVT đường bộ hợp lý, đồng bộ và bền vững trong một quy hoạch thống nhất có phân công, phân cấp và hợp tác, liên kết giữa các phương thức vận tải, phù hợp với điều kiện địa lý, tạo một mạng lưới đường bộ thống nhất cả đối nội và đối ngoại trong một không gian ngày càng rộng mở,... Sự ra đời của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành đường bộ. Đây hoàn toàn không phải là sự thay đổi cơ học mà là sự thay đổi về nội dung và bản chất công việc sẽ đảm nhận. Tổng cục Đường bộ Việt Nam ra đời với vai trò, chức năng của một cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về chuyên ngành Giao thông vận tải đường bộ  trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải với một số chức năng và nhiệm vụ mới chưa có ở Cục đường bộ Việt Nam trước đây ...

(Trích bài trả lời phỏng vấn PV Báo Giao thông Vận tải ngày 5/4/2010 của Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Ngô Thịnh Đức)