Thứ Sáu, ngày 11/12/2015 04:00 | GMT +7

 In Công bố tải trọng và khổ giới hạn Email

Nội dung công bố tải trọng và khổ giới hạn trên các quốc lộ của các Cục Quản lý đường bộ và các Sở GTVT ủy thác.

CÔNG BỐ TẢI TRỌNG VÀ KHỔ GIỚI HẠN

1. Quyết định công bố tải trọng các cầu trên hệ thống tuyến quốc lộ

   1.1. Khu vực các tỉnh miền Bắc

   1.2. Khu vực các tỉnh Bắc miền Trung

   1.3. Khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

   1.4. Khu vực các tỉnh miền Nam

2. Quyết định công bố khổ giới hạn các tuyến đường quốc lộ

   2.1. Quyết định

   2.2. Phụ lục 1

   2.3. Phụ lục 2

3. Cập nhật tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới Đường sắt Việt Nam

   3.1. File 1

   3.2. File 2

4. Cập nhật tải trọng và khổ giới hạn của đường địa phương

   4.1. Khu vực các tỉnh miền Bắc

   4.2. Khu vực các tỉnh miền Trung

   4.3. Khu vực các tỉnh miền Nam

5. Cập nhật tải trọng và khổ giới hạn các tuyến đường bộ cao tốc

   5.1. Tải trọng các cầu trên các tuyến đường bộ cao tốc

   5.2. Khổ giới hạn của các tuyến đường bộ cao tốc

6. Điều chỉnh tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ

   6.1. Khu vực các tỉnh miền Bắc

   6.2. Khu vực các tỉnh miền Trung

   6.3. Khu vực các tỉnh miền Nam

7. Điều chỉnh, cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ năm 2017, 2018
   7.1. Khu vực các tỉnh miền Bắc

   7.2. Khu vực các tỉnh miền Trung

   7.3. Khu vực các tỉnh miền Nam

8. Công bố tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt Việt Nam năm 2017

   8.1. Tình  trạng kỹ thuật đường ngang 1

   8.2. Tình trạng kỹ thuật đường ngang 2

9. Điều chỉnh, cập nhật tải trọng, khổ giới hạn các tuyến cao tốc năm 2017

   9.1 Điều chỉnh cập nhật tải trọng, khổ giới hạn các tuyến cao tốc năm 2017

   9.2 Tải trọng của cầu (kể cả bề rộng)

   9.3 Cấp đường, khổ giới hạn của đường