Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016

Tổng cục ĐBVN đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 do Bộ TNMT phát động và thực hiện chỉ ...

TCCS do Tổng cục ĐBVN ban hành

Danh sách các TCCS do TCĐBVN ban hành   STT Mã tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 1  TCCS 01:2008/VRA   Trạm thu phí đường bộ thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch 2  TCCS 02:2010/TCĐBVN   Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO ...

Danh sách Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

DANH SÁCH TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT   Stt Tên nhiệm vụ khoa học Mã số Thời gian thực hiện Chủ trì thực hiện   1 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, ...

Danh sách đề tài khoa học

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC   TT Tên nhiệm vụ KHCN Mã số Năm Chủ trì thực hiện I Đề tài nghiên cứu KHCN 1 Nghiên cứu thiết kế mẫu loại dầm hỗn hợp thép - Bê tông cốt thép DT114060 2011 KS. Bùi Hữu Hưởng ...
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0
Tháng 02 : 3.961
Năm 2024 : 11.348