Dự thảo

THÔNG TƯ Quy định về công suất bến xe khách

Lĩnh vực: Các vấn đề vận tải

Cơ quan soạn thảo: Vụ Vận tải

Cơ quan thẩm tra: Bộ Giao thông vận tải

Ngày bắt đầu: 10/05/2016

Số lượt xem: 293

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Thông tư này quy định phương pháp tính toán công suất bến xe khách phục vụ công tác lập quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định (sau đây gọi tắt là bến xe).