Dự thảo

Quy định kỹ thuật hướng dẫn về việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thác

Lĩnh vực: Khoa học,Công nghệ & Môi trường

Cơ quan thẩm tra: Bộ Giao thông vận tải

Ngày bắt đầu: 09/03/2016

Số lượt xem: 294

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Ban hành Quy định kỹ thuật hướng dẫn về việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thác