A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án SCĐK theo kế hoạch Bảo trì đường bộ năm 2017

Ngày 27/3, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký văn bản số 1620/TCĐBVN-QLBTĐB yêu cầu Thủ trưởng các Cục QLĐB, Cục QLĐB cao tốc, các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ và giám đốc các Ban QLDA nghiêm túc triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án SCĐK theo kế hoạch Bảo trì đường bộ năm 2017.

Ảnh minh họa

 

Để chấn chỉnh biểu hiện chủ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, Ban QLDA đối với công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án SCĐK theo kế hoạch  Bảo trì đường bộ năm 2017, Tổng cục ĐBVN yêu cầu Cục trưởng các Cục, Giám đốc các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ, Giám đốc các Ban QLDA thuộc Tổng cục thực hiện ngay các công việc sau:

 

Chỉ đạo rà soát lại tình hình và kết quả thực hiện của từng dự án sửa chữa (trừ các công việc kiểm định, quan trắc, kiểm tra, xây dựng thang treo) do đơn vị mình quản lý nằm trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2017 (các dự án có trong Quyết định số 2762/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2016 của Bộ GTVT) và các dự án trong danh mục của Quyết định số 3218/QĐ-TCĐBVN ngày 10/11/2016 của Tổng cục ĐBVN về việc tạm giao kế hoạch chi Quỹ BTĐBTW năm 2017.

 

Xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, đề ra và chỉ đạo thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm (dự án đến 20/3/2017 mới thực hiện được < 30% giá trị).

Kết quả nêu trên báo cáo Tổng cục ĐBVN bằng văn bản trước ngày 30/3/2017.

 

Văn bản cũng nêu rõ, đối với các Sở GTVT chậm tiến độ, trong thời gian tới không có chuyển biến về tiến độ, Tổng cục ĐBVN sẽ xem xét việc thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo đối với Sở GTVT. Ngoài ra sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ GTVT để xử lý.

 

Đối với các Cục và Ban QLDA trực thuộc, Tổng cục ĐBVN sẽ xem xét xử lý theo quy định, đồng thời xem xét trong đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của năm 2017.

 

Các Vụ, Cục QLXD Đường bộ: Nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh công tác tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt các thủ tục của các dự án do chủ đầu tư, Ban QLDA trình.

 

Trước đó, thực hiện kế hoạch bảo trì công trình hệ thống QL 2017 của Bộ GTVT và Quỹ BTĐBTW, Tổng cục ĐBVN đã ban hành 4 văn bản đôn đốc các Cục QLĐB, Cục QLĐB cao tốc và Sở GTVT (gọi chung là chủ đầu tư), Ban QLDA đẩy nhanh thủ tục, tiến độ các dự án sửa chữa trong kế hoạch bảo trì QL 2017 (văn bản số 5197/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 21/9/2016, số 6359/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/11/2016, số 6859/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 05/12/2016, số 7198/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 20/12/2016). Ngay sau Tết Đinh Dậu 2017, Tổng cục ĐBVN có ngay Công điện số 01/CĐ-TCĐBVN ngày 03/02/2017 trong đó đã yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc Tổng cục phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh triển khai thi công các dự án sửa chữa công trình đường bộ có trong kế hoạch bảo trì và kế hoạch chi tạm giao năm 2017.

 

Như vậy trong vòng 7 tháng gần đây, Tổng cục ĐBVN đã ban hành 5 văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường của Lãnh đạo Tổng cục, các Vụ, Cục tham mưu và báo cáo của các đơn vị cho thấy có một số rất ít đơn vị có các dự án thực hiện tiến độ tốt như Sở GTVT Đà Nẵng và một vài đơn vị khác. Rất nhiều chủ đầu tư, Ban QLDA còn lại có các dự án chậm, thậm chí rất chậm về tiến độ thực hiện thi công sửa chữa, có đơn vị vẫn còn dự án chưa khởi công. Khối lượng thực hiện còn thấp, có nguy cơ cao không hoàn thành dự án sửa chữa trước ngày 30/6/2017 và như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và chất lượng các tuyến quốc lộ khi vào mùa mưa.

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 285
Hôm qua : 2.295
Tháng 08 : 13.673
Năm 2022 : 450.618