A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Yêu cầu chấn chỉnh việc chậm xử lý văn bản đến

Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu các Cơ quan, Đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN chấn chỉnh việc chậm xử lý văn bản đến.

 

Thực hiện Công văn số 7186/BGTVT-VP ngày 24/6/2016, Công văn số 7340/BGTVT-VP ngày 28/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải về chấn chỉnh việc chậm xử lý văn bản đến và việc cập nhật báo cáo các nhiệm vụ trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 3394/TCĐBVN-VP ngày 06/7/206 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc nội dung Bộ GTVT đã chỉ đạo tại Công văn số 7186/BGTVT-VP, trong đó lưu ý các văn bản "Hỏa tốc", "Khẩn", "Thượng khẩn", văn bản có nội dung cấp bách và văn bản có thời hạn giải quyết.

2. Đối với việc giải quyết văn bản đến của Tổng cục ĐBVN, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Quy chế làm việc của Tổng cục; các quy định hiện hành của Tổng cục ĐBVN và của Pháp luật về thời hạn xử lý văn bản.

3. Trong trường hợp không thể bảo đảm thời gian quy định, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì giải quyết văn bản báo cáo lãnh đạo Tổng cục phụ trách (bằng văn bản) để xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời kèm văn bản sau khi có ý kiến chỉ đạo vào Hồ sơ trình chính thức.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đôn đốc chuyên viên thực hiện nhiệm vụ cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; đồng thời chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc xử lý văn bản đến.

5. Trung tâm CNTTĐB rà soát phần mềm quản lý văn bản, đối chiếu với các quy định về thời gian xử lý văn bản và quy định về tình hình xử lý văn bản để điều chỉnh cho phù hợp, làm cơ sở để các Vụ, đơn vị thực hiện và Văn phòng tổng hợp, theo dõi.

6. Giao Văn phòng Tổng cục hàng tháng tổng hợp các văn bản đến quá hạn xử lý, báo cáo Tổng Cục trưởng, công bố trong cuộc họp giao ban của Tổng cục.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Hôm qua : 123
Tháng 07 : 265
Năm 2022 : 385.648