A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng cục ĐBVN giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

“Quản lý Nhà nước là phải có trách nhiệm và lương tâm” – Đó là ý kiến phát biểu của Tổng Cục trưởng Tổng Cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện tại Hội nghị trực tuyến Giao ban tình hình thực hiện kế hoạch tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 tại trụ sở cơ quan Tổng cục ĐBVN sáng 07/6.

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Kim Hoa - Chánh Văn phòng Tổng cục đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm dự kiến sẽ triển khai trong tháng 6 năm 2018 với những nội dung chính như hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng đối với các các văn bản QPPL theo chương trình, kế hoạch  được giao. Cụ thể có 06 VB phải trình (03 NĐ, 03 TT BGTVT).

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn XDCB được giao; Tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng Cao Tốc – Bắc Nam; trình Bộ GTVT Kế hoạch nhu cầu bảo trì và Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2019 và đề án xác định nhu cầu vốn quản lý bảo trì đường bộ; Triển khai thực hiện xây dựng Đề án tăng nguồn vốn cho công tác BTĐB.

 

Bà Trần Thị Kim Hoa - Chánh Văn phòng Tổng cục trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Hoàn thành báo cáo Tổng kết GTNT; Phối hợp với WB tổ chức 2 đợt tập huấn bảo trì GTNT theo Hợp đồng PBC; Các đơn vị tiếp thục tổ chức công tác bảo trì theo kế hoạch và vốn đã giao; tăng cường tuần kiểm đường bộ, xử lý vi phạm chất lượng, vi phạm hành lang và KCHT; tổ chức đấu thầu BDTX, tập huấn và triển khai đấu thầu qua mạng, chuẩn bị cho duyệt KHĐT khi vốn dự án SCĐK được giao; Kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các dự án BOT, chuẩn bị ngừng thu phí QL2 nhưng vẫn giao nhà đầu tư bảo trì cho đến khi hết hạn hợp đồng BOT; Rà soát cầu cống, phà để có biện pháp ứng phó khi mưa lũ.

Thường trực đường dây nóng, nắm bắt và xử lý kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ để giải quyết các vấn đề liên quan đến ATGT; kịp thời xử lý sự cố về cầu đường, ùn tắc giao thông, các vị trí mất ATGT;

Ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên quốc lộ; Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, tăng cường thị sát hiện trường, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao để ưu tiên xử lý kịp thời; Lực lượng TTGT của các Sở GTVT, Công chức Thanh tra của các Cục QLĐB chủ động kiểm tra hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và kích thước thành thùng xe, tập trung kiểm tra tại các đầu nguồn hàng; Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương tuyên truyền về kiểm soát tải trọng phương tiện.

Tổ chức hướng dẫn tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động vận tải khi được ban hành; Tổng hợp đề xuất sửa đổi bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo định kỳ; tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP ngày 10/9/2014 chuẩn bị trình Chính phủ; Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia cơ chế một cửa quốc gia ASEAN; phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương theo chỉ đạo của Bộ GTVT

Hoàn thiện sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, tham gia giao thông đường bộ và báo hiệu đường bộ theo quy định hiện hành và tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Câu hỏi thi mới trong toàn quốc; Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi giáo trình đào tạo lái xe ô tô phù hợp với thực tiễn;

Thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước sau khi có quyết định của Bộ GTVT. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự toán được giao; Tổ chức xét duyệt quyết toán sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quỹ bảo trì đường bộ. Quyết toán dự án hoàn thành theo kế hoạch được duyệt; Tiếp tục xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tiếp tục thực hiện điều hành các dự án đầu tư Xây dựng cơ bản và một số dự án Bảo trì đường bộ. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các Dự án VRAMP, LRAMP; Đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định và phê duyệt các dự án bảo trì đường bộ;

Hoàn thành công tác quyết toán, bàn giao 186 cầu treo dân sinh để cập nhật vào báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo Bộ cho phép điều chỉnh dự án đầu tư.

Tiếp tục tiến hành các dự án chuyển tiếp để thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Đôn đốc, hoàn thiện Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam; Tiếp tục công tác sửa đổi, bổ sung Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc, đảm bảo tiến độ trình Bộ GTVT;

Tiếp tục đôn đốc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; Phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai xây dựng Thông tư quy định về triển khai hệ thống giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng; Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án theo kế hoạch

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định; Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; Xây dựng đề án tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị của Tổng cục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Bộ GTVT; Triển khai các chương trình CCHC theo kế hoạch đã xây dựng;

Các trường tiếp tục thực hiện công tác đào tạo theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm 2018 đã được phê duyệt;

Triển khai nội dung thanh tra, kiểm tra,; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo kế hoạch; Tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.

 

Ông Lê Hồng Điệp - Vụ trưởng Vụ Quản lý bảo trì đường bộ phát biểu tại hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu và các Cục quản lý đường bộ đã phát biểu, giải trình những khó khăn, vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng.

 

Ông Trần Văn Ngọ - Vụ trưởng Vụ Tài chính phát biểu phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chủ trì Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện ghi nhận sự tận công tận sức của toàn thể CBCC, VC, người lao động trong ngành đường bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các mặt công tác và yêu cầu các cơ quan đơn vị quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện hiệu quả hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng và tiến độ; áp dụng tối đa công nghệ nhằm hiện đại hóa công tác bảo trì đường bộ; chú trọng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đường bộ, trong đó cần độ chính xác cao về số liệu về các loại đường bộ trong hệ thống giao thông đường bộ trên cả nước; giải ngân quyết toán kịp thời; đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng; triển khai công tác đấu thầu qua mạng...

Tổng Cục trưởng cũng đặc biệt quán triệt việc nâng cao chất lượng văn bản khi tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như việc thực hiện công tác QLNN cần tuân thủ đúng quy định và phải có trách nhiệm, lương tâm.

"Nghành đường bộ, tất cả các anh em đã tận công tận sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao"- Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.

 

Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 4 điểm cầu trên toàn quốc.

 

Trung tâm CNTTĐB - Tổng cục ĐBVN

 


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1.929
Hôm nay : 119
Hôm qua : 0
Tháng 06 : 279
Năm 2023 : 2.784.710