A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện kế hoạch Bổ sung Chương trình xây dựng VBQPPL 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện Quyết định số 2524/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2016 của Bộ GTVT, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký văn bản số 4481/TCĐBVN-PCTT ngày 22/8/2016 về việc thực hiện kế hoạch Bổ sung Chương trình xây dựng VBQPPL 6 tháng cuối năm 2016 gửi các Phó Tổng Cục trưởng; Vụ trưởng các Vụ tham mưu; Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc; Cục trưởng Cục Quản lý XDĐB; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin.

 

Theo đó, Tổng Cục trưởng phân công các đồng chí Phó Tổng Cục trưởng chỉ đạo các Vụ chức năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL bổ sung 6 tháng cuối năm 2016 gồm có 03 Thông tư và 01 Quyết định cá biệt như sau:

 

Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015). Phó Tổng Cục trưởng Phan Thị Thu Hiền phụ trách. Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ Dự thảo VBQPPL: Tháng 09/2016; Thời gian Cơ quan trình  trình Bộ trưởng: Tháng 12/2016.

 

Thông tư hướng dẫn quy trình sử dụng thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ  xử phạt vi phạm hành chính. Phó Tổng Cục trưởng Vũ Đỗ Anh Dũng phụ trách. Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ Dự thảo VBQPPL: Tháng10/2016; Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng: Tháng 12/2016.

 

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính dịch vụ phà (thay thế Thông tư số 110/2014/TT-BTC). Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường phụ trách. Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ Dự thảo VBQPPL: Tháng 8/2016; Thời gian gửi Bộ Tài chính: Tháng 9/2016.

 

Quyết định hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ. Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng phụ trách. Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ Dự thảo VBQPPL: Tháng 12/2016; Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng: Tháng 5/2017.

 

Tổng Cục trưởng yêu cầu, sau khi Phó Tổng Cục trưởng phụ trách duyệt nội dung dự thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo trình Tổng Cục trưởng xin ý kiến chỉ đạo trước khi trình Bộ.

 

Nội dung Văn bản cũng nêu rõ, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung và các văn bản QPPL là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Tổng Cục trưởng yêu cầu các đồng chí Phó Tổng Cục trưởng quan tâm chỉ đạo; các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GTVT và các tổ chức, cá nhân có liên quan để các văn bản được trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 142
Hôm nay : 2
Hôm qua : 52
Tháng 11 : 3.533
Năm 2023 : 2.816.092