A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường đảm bảo ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án, công trình giao thông

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh môi trường (VSMT) trong quá trình triển khai thi công các dự án, công trình giao thông.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh môi trường (VSMT) trong quá trình triển khai thi công các dự án, công trình giao thông.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian vừa qua, trên công trường thi công một số dự án, công trình giao thông đã xảy ra tình trạng mất ATGT, ATLĐ, không đảm bảo VSMT, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Đặc biệt, đã xẩy ra tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng, gây tổn thất về người và của. Ngoài các nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân từ việc thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện các quy định về đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT trong quá trình thi công của các chủ thể tham gia.

Để đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT và hạn chế tối đa các tai nạn xảy ra trong quá trình thi công các dự án, công trình giao thông, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT và các yêu cầu cụ thể như sau:

Đối với các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA thuộc Bộ GTVT, các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư các dự án, công trình giao thông và các Nhà thầu thi công phải nghiêm túc thực hiện 5 nội dung sau:

1. Các cơ quan được giao trực tiếp quản lý tuyến quốc lộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT) và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại giấy phép thi công và thuờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định đã được nêu trong thỏa thuận thi công và các quy định của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT. Trong đó, đặc biệt lưu ý thời điểm thi công, phạm vi thi công, việc tuân thủ các biện pháp ATGT, ATLĐ, VSMT đã được phê duyệt theo Chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công... của các Chủ thể tham gia Dự án.

2. Các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA khẩn trương rà soát lại công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công về công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành (Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2Ọ11 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động) và các chi đạo của Bộ Giao thông vận tải. Thường xuyên đôn đốc và có phương án bổ sung các biện pháp đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT theo quy định, không châm chước với bât kỳ sai sót nào.

3. Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thi công bổ sung đầy đủ các biển báo về ATGT, ATLĐ, VSMT, bố trí đầy đủ các biện pháp che chắn khi thi công, tránh để vật liệu rơi vãi làm ảnh hường đến người tham gia giao thông và nhân dân sống ở hai bên đuòng. Đối với công nhân trên công trường cần nghiêm túc sử dụng trang thiết bị bảo hộ và tuân thủ quy định về an toàn theo quy định. Rà soát lại toàn bộ hệ thống thiết bị thi công, biện pháp tổ chức thi công chi tiết từng hạng mục của dự án, đặc biệt quan tâm đến các dự án vừa thi công vừa đảm bảo giao thông qua khu đô thị, dân cư, cần có thêm các biển cảnh báo từ xa, người điều khiển giao thông qua phạm vi công trường liên tục trong suốt thời gian thi công. Phải trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, chống chập điện, chống sét đánh... và các trang, thiết bị y tế để sơ, cấp cứu như cáng, tủ thuốc, bông băng... và phải xây dụng phương án cấp cứu kịp thời, nhanh chóng khi sự cố xảy ra.

4. Đối với các công trình có yêu cầu về kỹ thuật đặc biệt, điều kiện thi công phức tạp như thi công các công trình trên cao, các cầu vượt đường bộ, cầu vượt đường sắt, cầu vượt sông có yêu cầu lưu thông đường thủy, công trình đường sắt trên cao qua khu đô thị, khu vực đông dân cư, Bộ GTVT yêu cầu Nhà thầu phải xây dựng và phê duyệt theo quy định phương án đảm bảo an toàn khi thi công từng hạng mục xây lắp như cẩu lắp kết cấu, vật liệu, vận chuyển và lao dầm, thi công hàn ván khuôn, đà giáo trên cao. Phải bố trí nhân lực, thiết bị làm công tác đảm bảo, điều tiết giao thông, đặc biệt phải có giải pháp khắc phục, bố trí đầy đủ hệ thống che chắn như rào chắn, lưới đỡ... để giảm thiểu nguy cơ mất ATGT, ATLĐ trong trường hợp rơi vãi vật liệu hoặc có sự cố khi cẩu lắp trong suốt quá trình thi công.

5. Các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA, Nhà thầu phải xây dựng bộ phận chuyên trách về quản lý ATGT, ATLĐ, VSMT để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, thường xuyên đôn đốc các chủ thể tham gia thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Bộ trưởng Bộ GTVT giao các đồng chí Thứ trưởng tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thực hiện nghiêm túc 5 nội dung nêu trên.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GTVT, Tổng cục, Cục, Vụ, Ban QLDA, Sở GTVT, các Tổng công ty, Công ty, Đội trưởng... phải ý thức trách nhiệm của mình đối với công tác ATGT, ATLĐ, VSMT. Nếu các công tác nêu trên không đảm bảo theo yêu cầu thì phải kiên quyết xử lý ngay, tuyệt đối không được vì lý do tiến độ mà làm ảnh hưởng đến ATGT, ATLĐ, VSMT.

Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT, hàng tháng báo cáo việc thực hiện về Bộ.

Ban QLDA là cơ quan đại diện chủ đầu tư, trực tiếp điều hành Tư vấn giám sát, Nhà thầu tổ chức thi công phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng về các sai sót để Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công không đảm bảo các quy định về ATGT, ATLĐ, VSMT. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thường xuyên kiểm tra các công trường, nếu phát hiện có những vi phạm nêu trên của Ban QLDA, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thì được quyền xử lý tại chỗ việc đình chỉ thi công hoặc báo cáo Bộ GTVT thay thế các tổ chức, cá nhân không tuân thủ các quy định về ATGT, ATLĐ, VSMT của dự án.

Vụ An toàn giao thông, Vụ Môi trường chủ trì rà soát toàn bộ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đến biện pháp thi công để phát hiện các điểm chưa phù hợp, cần thiết phải có sự điều chỉnh, bổ sung nhằm khắc phục bằng được hiện tượng mất ATGT, ATLĐ, VSMT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng các địa phương thực hiện nghiêm túc vấn đề ATGT, ATLĐ, VSMT.

Thanh tra Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ, thành lập Tổ công tác thanh tra công tác ATGT, ATLĐ, VSMT do Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ An toàn giao thông, Vụ Môi trường, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông là thành viên để tổng kiểm tra lại toàn bộ quá trình thực hiện của Chủ đầu tư, Ban QLDA, Nhà đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu tại một số dự án.

Nguồn mt.gov.vn


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 2
Hôm qua : 52
Tháng 11 : 3.533
Năm 2023 : 2.816.092