A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường

Ngày 27/3/2015 Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 1466/TCĐBVN-QLBTĐB triển khai Công điện số 27/CĐ-BGTVT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường ô tô.

Theo đó, thực hiện Công điện số 27/CĐ-BGTVT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường ô tô, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN và đề nghị các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 27/CĐ-BGTVT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin từ tổ chức, cá nhân, báo chí phản ảnh về tình trạng công trình đường bộ đang khai thác, đang đầu tư xây dựng, đang trong quá trình chuẩn bị bàn giao đưa vào khai thác hư hỏng ảnh hưởng đến giao thông, an toàn giao thông kịp thời báo cáo bằng văn bản và đồng thời thông báo bằng tin nhắn cho Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN theo số điện thoại 0913228315.

Đối với các dự án đang đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ, đường ô tô cao tốc chưa bàn giao, các công trình đường bộ đã bàn giao nhưng đang trong thời gian bảo hành:  Khi phát hiện hư hỏng hoặc nhận được thông tin phản ánh về hư hỏng tại công trình, các Ban QLDA (đại diện chủ đầu tư), Sở GTVT, các cơ quan được giao làm chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án (BOT, BT, BTO  vv…) có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu sửa chữa kịp thời để bảo đảm quy định về giao thông và an toàn giao thông theo Công điện trên; Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục QLĐB và các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện các hư hỏng tại các công trình trên hệ thống quốc lộ, để  báo cáo Tổng cục ĐBVN theo quy định tại Mục 1 văn bản này và thông báo cho các tổ chức để sửa chữa theo Điểm a Mục này. 

Đối với các tuyến đường quốc lộ và đường khác đang khai thác do Tổng cục ĐBVN trực tiếp quản lý, bảo trì,  các Cục QLĐB, các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi,  phát hiện và sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng trên tuyến đường được giao để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt theo các nội dung sau:

a) Đối với các dự án sửa chữa (định kỳ, đột xuất, sửa chữa khác) đã có trong kế hoạch chi sửa chữa đường bộ năm 2015 và các công việc có trong giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo dưỡng thường xuyên được duyệt:  Các Cục QLĐB, Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ khẩn trương thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên bằng nguồn vốn trong kế hoạch chi.

b) Đối với các hư hỏng ngoài phạm vi nêu tại Điểm a Mục này xử lý như sau: 

- Trường hợp hư hỏng do ảnh hưởng của lụt, bão và các nội dung khác quy định tại Thông tư 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ GTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

- Trường hợp có hư hỏng  dưới dạng ổ gà, sình lún cao su mặt đường, lún võng mặt đường quá giới hạn, các hư hỏng khác cần sửa chữa đột xuất để đảm bảo an toàn giao thông:  Các Cục QLĐB, Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ căn cứ vào Khoản 5 Điều 19 Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT và tiến hành thống kê, báo cáo chi tiết trước ngày 10/4/2015  gửi Tổng cục ĐBVN để  xem xét, giải quyết theo quy định.

c) Ngoài các trường hợp trên, các Cục QLĐB, Sở GTVT nhận quản lý ủy thác quốc lộ báo cáo để Tổng cục ĐBVN giải quyết theo các quy định hiện hành.

Đối với các tuyến đường thuộc hệ thống quốc lộ (kể cả đường cao tốc) do Doanh nghiệp của Bộ GTVT đầu tư và quản lý khai thác,đường đầu tư BOT, PPP: Các Cục QLĐB, Sở GTVT nhận quản lý quốc lộ cần tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện hư hỏng yêu cầu Chủ sở hữu, Chủ quản lý sử dụng sửa chữa để bảo đảm ATGT, trường hợp cần thiết kiến nghị cơ quan có thẩm quyền dừng thu phí và xử lý theo quy định.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 632
Hôm nay : 65
Hôm qua : 0
Tháng 09 : 3.936
Năm 2023 : 2.808.019