A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát thực hiện kế hoạch Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014

Thực hiện Thông báo kết luận số 113/TB-TCĐBVN ngày 22/08/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng công trình và vốn bảo trì quốc lộ. Để hoàn thành công tác giải ngân nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014; ngày 17/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6077 /TCĐBVN-TC-KHĐT về rà soát thực hiện kế hoạch Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014.

Thực hiện Thông báo kết luận số 113/TB-TCĐBVN ngày 22/08/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng công trình và vốn bảo trì quốc lộ. Để hoàn thành công tác giải ngân nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014; ngày 17/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6077 /TCĐBVN-TC-KHĐT về  rà soát thực hiện kế hoạch Quỹ bảo trì đường bộ năm 2014.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ rà soát lại tình hình thực hiện kế hoạch đã được giao năm 2014, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc dự kiến thực hiện kế hoạch đến hết 31/12/2014. Đồng thời phải có cam kết về số liệu dự kiến giải ngân của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Tổng cục Đường bộ Việt Nam về số đã cam kết.

Trên cơ sở cam kết về số liệu dự kiến giải ngân đến 31/12/2014 của đơn vị, Vụ Kế hoạch – Đầu tư sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phân bổ lại kế hoạch năm 2014. Giảm đối với những đơn vị không thực hiện hết kế hoạch, bổ sung kế hoạch cho những đơn vị đã có khối lượng nghiệm thu A-B nhưng chưa được bố trí đủ vốn trong năm 2014.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam không cho phép chuyển số dư năm 2014 sang năm 2015 đối với số dư kinh phí tại Kho bạc đến hết 31/01/2015 (trường hợp đặc biệt Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét cụ thể trước khi cho phép chuyển số dư). Đến 31/01/2015, đơn vị nào không thực hiện hết số kế hoạch dự kiến, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ trừ vào kế hoạch dự kiến bố trí vốn năm 2015.

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi về Tổng cục trước ngày 30/11/2014 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ lấy số liệu tại báo cáo giải ngân của đơn vị đến 30/11/2014 làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch nếu đơn vị nào không báo cáo.

Nguồn Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 358
Hôm qua : 1.410
Tháng 10 : 6.059
Năm 2022 : 538.794