A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục nghiêm túc triển khai thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh.

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký phát hành văn bản số 2160/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 18/4/2018 về lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh gửi các Vụ, Văn phòng Tổng cục; Cục QLXD Đường bộ; Các Cục quản lý đường bộ  cao tốc, I, II, III và IV; Các Sở Giao thông vận tải được giao quản lý quốc lộ; Ban Quản lý dự án 3, 4, 5 và 8; Trung tâm KTĐB và các trường, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

 

Nội dung văn bản nêu rõ: Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh theo văn bản số 1395/BGTVT-CQLXD ngày 06/02/2018 của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục và Ban QLDA thuộc Tổng cục, Sở GTVT được ủy quyền quản lý quốc lộ và các đơn vị có liên quan (sau đây gọi chung là đơn vị) sử dụng vốn NSNN để đầu tư XDCT do Tổng cục quyết định đầu tư, là chủ đầu tư và tại các đơn vị sử dụng vốn Quỹ BTĐB Trung ương thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh (gói trong hạn mức chỉ định thầu) như sau:

1. Lựa chọn nhà thầu qua mạng:

a) Công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng tuân theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ KH&ĐT Quy định chi tiết về lựa chọn thầu qua mạng và Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu qua mạng và các quy định của cấp có thẩm quyền.

            b) Lộ trình áp dụng tại từng đơn vị như sau:

- Năm 2018: ít nhất 40% số gói thầu (tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp - gồm cả sửa chữa công trình, mua sắm hàng hóa) được lựa chọn nhà thầu qua mạng, gồm gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ theo quy định tại  Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT;

- Năm 2019:  100% số gói thầu phải lựa chọn nhà thầu qua mạng.

c) Các đơn vị làm chủ đầu tư, Bên mời thầu phải có kế hoạch, bố trí cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng để triển khai thực hiện.

2. Về chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đối với các gói thầu trong hạn mức được chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu:

a) Gói thầu tư vấn có giá trị ≥ 100 triệu đến 500 triệu (các gói trong hạn mức được chỉ định thầu) thuộc các lĩnh vực kiểm toán, TVGS, tư vấn kiểm định, tư vấn khác nhưng không có yêu cầu cấp bách thì áp dụng đấu thầu rộng rãi;

b) Gói thầu bảo hiểm, dịch vụ phi tư vấn ≥ 50 triệu đến 500 triệu, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đến 1 tỷ, gói thầu xây lắp, sửa chữa công trình đơn giản đã duyệt TKBVTC có giá trị từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng (trong hạn mức được chỉ định thầu) nhưng không yêu cầu tiến độ cấp bách thì phải chuyển sang chào hàng cạnh tranh.

3. Các gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý, BDTX đấu thầu 3 năm 2018 -2020 theo văn bản đã chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN. Trong trường hợp này, nếu đã đủ điều kiện thì áp dụng đấu thầu qua mạng ngay trong quý II năm 2018.

Trường hợp đặc biệt (bảo trì tại đường ATK thuộc danh mục bí mật do cấp có thẩm quyền quy định, các bến phà v.v…) được đặt hàng theo quy định của pháp luật về sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

4. Các Vụ, Cục tham mưu của Tổng cục có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình lựa chọn nhà thầu qua mạng, tình hình áp dụng đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh (điểm a, b Mục 2) thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công.

5. Văn bản này thay thế văn bản 1748/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 30/3/2018 và Mục 2.1 của văn bản số 1636/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/3/2018.

Yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 2
Hôm qua : 52
Tháng 11 : 3.533
Năm 2023 : 2.816.092