A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về việc rà soát Dự thảo Đề án Xã hội hóa lĩnh vực đường bộ.

Tổng Cục trưởng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Vụ Kế hoạch Đầu tư trong công tác xây dựng Đề án Xã hội hóa lĩnh vực đường bộ. Đến nay, chất lượng Dự thảo Đề án tương đối tốt, đã cơ bản bám sát theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN. Tuy nhiên, để đảm bảo Đề án đạt chất lượng cao hơn nữa, Tổng Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau.

Ngày 25/3/2015, tại trụ sở Tổng cục ĐBVN, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp về việc rà soát Dự thảo Đề án Xã hội hóa lĩnh vực đường bộ; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Quản lý và bảo trì đường bộ, An toàn giao thông, Tổ chức cán bộ, Vận tải, Phương tiện và người lái, Pháp chế - Thanh tra, Khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế; lãnh đạo các Cục: Quản lý xây dựng đường bộ; Quản lý đường bộ cao tốc và các thành viên tổ xây dựng Đề án. Sau khi nghe báo cáo của Vụ Kế hoạch Đầu tư và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Tổng Cục trưởng kết luận như sau:

Tổng Cục trưởng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Vụ Kế hoạch Đầu tư trong công tác xây dựng Đề án Xã hội hóa lĩnh vực đường bộ. Đến nay, chất lượng Dự thảo Đề án tương đối tốt, đã cơ bản bám sát theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN.

Tuy nhiên, để đảm bảo Đề án đạt chất lượng cao hơn nữa, Tổng Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Vụ Kế hoạch Đầu tư:

- Rà soát, điều chỉnh bố cục Đề án cho hợp lý (Điều chỉnh mục "Kiến nghị" lên trước mục "Tổ chức thực hiện"…). Chuẩn xác lại một số từ ngữ cho phù hợp với quy định của pháp luật ("Bán", "chuyển nhượng công trình"…).

- Tập trung nghiên cứu bổ sung các nội dung về chuyển nhượng công trình đường bộ để thu hút vốn tái đầu tư.

- Tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị dự họp để hoàn thiện Đề án, trình Bộ GTVT trước ngày 10/4/2015.

2. Vụ Quản lý và bảo trì đường bộ:

Tập trung nghiên cứu về xã hội hóa giao thông nông thôn; điện chiếu sáng…

3. Vụ Tài chính:

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng thông tư hướng dẫn việc cho thuê, chuyển nhượng kết cấu hạ tầng đường bộ.

4. Vụ Pháp chế - Thanh tra:

Phối hợp với các Cục, Vụ có liên quan rà soát các cơ chế, chính sách về đầu tư hạ tầng; chuyển nhượng hạ tầng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng...cần phải điều chỉnh, bổ sung, thay thế, xây dựng mới để thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa lĩnh vực đường bộ.

5. Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế:

Tập trung nghiên cứu bổ sung các nội dung về thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.

6. Các Cục, Vụ và những thành viên Tổ xây dựng Đề án:

Ngoài các nội dung thực hiện ở trên, các Cục, Vụ và những thành viên Tổ xây dựng Đề án tiếp tục tập trung nghiên cứu, góp ý sửa đổi, bổ sung Dự thảo Đề án và gửi về Vụ Kế hoạch Đầu tư trước ngày 02/4/2015.

Nguồn: Đường bộ VN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 641
Hôm nay : 64
Hôm qua : 0
Tháng 09 : 3.935
Năm 2023 : 2.808.018