A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến Giao ban tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

Sáng 07/12, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017.

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Thị Kim Hoa đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu cơ quan Tổng cục ĐBVN

 

Chánh Văn phòng đã trình bày báo cáo, thông tin tới Hội nghị nhiệm vụ trọng tâm dự kiến sẽ triển khai trong tháng 12 năm 2017 với những nội dung chính như sau:

Công tác xây dựng văn bản QPPL: Trình dự thảo chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2018 trình Bộ trưởng phê duyệt; tiếp thu giải trình các dự thảo văn bản QPPL đã trình Bộ ban hành theo kế hoạch.

 

Công tác kế hoạch: Thực hiện điều chỉnh kế hoạch chi năm 2017 cho các đơn vị; Cho phép chuẩn bị đầu tư các công trình sửa chữa định định năm 2018; Tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT sửa đổi Quyết định số 2988/QĐ-BGTVT.

 

Công tác quản lý, bảo trì KCHT GTĐB: Hoàn chỉnh, ban hành mẫu Quy trình bảo trì các công trình quốc lộ; hoàn thiện Mẫu Hồ sơ mời thầu đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên 2018-2020 để giao các Cục, các Sở thực hiện; Tiếp tục thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên từ nay đến hết năm; triển khai công tác thi công các dự án còn lại mà đã được giao vốn; Phối hợp thực hiện các hội nghị đào tạo trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực bảo trì giai đoạn II của JICA; Phối hợp thực hiện các hội nghị về bảo trì đường giao thông nông thôn theo hình thức PBC có sự tham gia của cộng đồng và các hoạt động khác; Chuẩn bị các báo cáo tổng kết năm 2017 về công tác bảo trì để báo cáo Bộ GTVT, báo cáo Quỹ bảo trì TW.

 

Công tác ATGT; KSTTX, phòng chống thiên tai: Tổ chức trực Ban ATGT, tổ chức trực đường dây nóng 24/24 giờ Nắm bắt và xử lý kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ để giải quyết các vấn đề liên quan đến ATGT; kịp thời xử lý sự cố về cầu đường, ùn tắc giao thông, các vị trí mất ATGT; Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao để kịp thời xử lý; Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát tải trọng xe; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng, chống, kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông bước 1 trên quốc lộ; lập phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh do mưa lũ.

 

Công tác quản lý vận tải: Tổng hợp đề xuất sửa đổi bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo định kỳ; Tiếp thu ý kiến từ Cục Vận tải Lào về Đề cương sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt – Lào và Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt – Lào và khảo sát tuyến vận tải khách cố định Việt Nam – Lào; Dự định phối hợp với cục Vận tải Lào và Sở GTVT Điện Biên tổ chức khảo sát tuyến vận tải hành khách cố định Điện Biên – Saykhabuly;

 

Công tác quản lý phương tiện và người lái: Phối hợp với Cục CSGT hoàn thiện "Quy chế phối hợp để quản lý vi phạm của người lái xe"; Thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống thông tin quản lý GPLX Trung ương; Hoàn thiện nghiên cứu sửa đổi bộ câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Giáo trình ĐTLX ô tô phù hợp với thực tiễn; phần mềm quản lý sát hạch viên và giáo viên dạy thực hành lái xe; Tổ chức tập huấn sát hạch viên cho các Sở GTVT còn thiếu sát hạch viên; Tổ chức kiểm chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe.

 

Công tác tài chính: Hướng dẫn các đơn vị lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn năm 2017; thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017; Tiếp tục thực hiện đàm phán với Nhà đầu tư, địa phương về công tác giảm giá tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng hợp, báo cáo doanh thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án; Tiếp tục làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán Chuyên đề hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư Bộ GTVT ủy quyền cho các địa phương; Thực hiện giao dự toán NSNN sau khi có quyết định của Bộ GTVT;

 

Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và các gói thầu khác trọng tâm là Dự án VRAMP; Dự án LRAMP; Các dự án sửa chữa bảo trì thuộc nguồn vốn bảo trì đường bộ theo Kế hoạch vốn giao năm 2017 v.v...; Tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các sai sót trong thiết kế, thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên các công trường đang thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án, giải ngân theo kế hoạch được giao đối với các dự án đang thực hiện chuyển sang 2017;

 

Công tác quản lý đường cao tốc: Phê duyệt bổ sung KHBT và quản lý vận hành năm 2017 đối với các tuyến cao tốc do VEC quản lý; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Dự án HTKT "Xây dựng năng lực và hỗ trợ chính sách cho việc quy hoạch và quản lý mạng lưới đường bộ cao tốc"; "Nâng cao năng lực quản lý đầu tư và khai thác mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam" (KOICA tài trợ); Dự án "Xây dựng Trung tâm điều hành ITS cho mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc Việt Nam;

 

Công tác KHCN, MT, HTQT: Phối hợp với Bộ GTVT tổ chức nghiệm thu cấp Bộ các tiêu chuẩn, đề tài theo kế hoạch; triển khai việc thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ không dừng theo kế hoạch; Triển khai xây dựng hệ thống quản lý khai thác, giám sát dữ liệu thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ; công tác nhập dữ liệu hệ thống quản lý cầu địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý cầu; công tác BVMT Dự án LRAMP; tham gia các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Bộ GTVT; Phối hợp, chuẩn bị tổ chức Giao lưu các cán bộ lão thành GTVT nhằm kỷ niệm 50 năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào; Hội nghị song phương thường niên về vận tải đường bộ Việt Nam – Lào; Hội nghị song phương thường niên về vận tải đường bộ Việt Nam – Lào; Hội nghị song phương thường niên về vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đường bộ; triển khai công tác đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin của Tổng cục; Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT Tổng cục ĐBVN năm 2018; Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản mới của Tổng cục; Duy trì hoạt động ổn định của Website Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ http://www.drvn.gov.vn

 

Công tác TCCB, cải cách hành chính: Hoàn thành việc giải trình với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013; Thực hiện công tác đánh giá cán bộ diện Tổng cục quản lý năm 2017; Tổng hợp kê khai tài sản năm 2017 của khối cơ quan Tổng cục; Tiếp tục thực hiện CCHC theo kế hoạch; Rà soát các nội dung CCHC năm 2017 để đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo công tác CCHC năm 2017; Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2018 theo chương trình của Bộ GTVT;

Công tác đào tạo của các trường: Thực hiện công tác đào tạo theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm 2017 tại Quyết định số 4015 /QĐ-BGTVT ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 cho các Cục QLĐB; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho công chức thanh tra thuộc Tổng cục ĐBVN; Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 

Một số nội dung khác: Tổ chức Hội nghị CB, CC, VC cơ quan Tổng cục năm 2017; Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

 

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu và các Cục quản lý đường bộ đã trình bày báo cáo, phát biểu, nêu những khó khăn, vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng.

 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Trịnh Xuân Thủy phát biểu

 

Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông Vũ Ngọc Lăng phát biểu

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện ghi nhận các kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác của Tổng cục và yêu cầu các cơ quan đơn vị quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện hiệu quả hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng và tiến độ; tiếp tục đưa công nghệ mới vào công tác quản lý, tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đường bộ và bảo mật an toàn thông tin.

Tổng Cục trưởng cũng đặc biệt quán triệt việc nâng cao chất lượng văn bản khi tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như việc thực hiện công tác QLNN cần tuân thủ đúng quy định tại các Thông tư, Nghị định.

 "Chúng ta đã làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực công tác" – Đó là phát biểu của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện khi kết luận hội nghị.

   

Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 4 điểm cầu trên toàn quốc.

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 98
Hôm qua : 553
Tháng 10 : 9.647
Năm 2021 : 156.034