A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Sáng ngày 29/7, tại Trụ sở Cơ quan, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị.

  

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyệnchủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đức Hoài đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2016.

Theo báo cáo, để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Tổng cục đạt hiệu quả theo kế hoạch, Tổng Cục trưởng Tổng cục  ĐBVN đã trực tiếp chỉ đạo, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng chương trình cụ thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng thời cử cán bộ chuyên trách công tác CCHC. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình CCHC của Bộ GTVT và Tổng cục đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 Những ưu điểm nổi bật về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm của Tổng cục ĐBVN được đánh giá như sau:

Thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra VBQPPL và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước  lĩnh vực đường bộ theo kế hoạch của Chính phủ và Bộ GTVT, đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật về quản lý ngành; chất lượng đạt yêu cầu.

Công tác kiểm soát TTHC trong lĩnh vực quản lý Nhà nước thực hiện theo kế hoạch của Chính phủ và Bộ GTVT, bảo đảm đúng tiến độ quy định; các TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong nội bộ cơ quan được thực hiện thường xuyên, từng bước cải thiện với mục tiêu đơn giản, thuận lợi; đối với  người dân và tổ chức được công khai, minh bạch.

Triển khai kịp thời chủ trương của Bộ GTVT đối với các nội dung liên quan đến công tác CCHC.

Cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo đúng đối tượng; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục được sắp xếp hợp lý và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài chính của Nhà nước, các nguồn thu theo quy định.

Việc cung cấp các Dịch vụ công trực tuyến và Trang thông tin điện tử của Tổng cục được thông suốt đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Có sự đầu tư thoả đáng điều kiện về trụ sở Cơ quan, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ các tổ chức và cá nhân đến làm việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Tổng cục.

Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản hạ tầng đường bộ đã cải cách hành chính nhằm giảm tải công tác tổng hợp theo dõi, Dữ liệu được quản lý tập trung nên việc lấy số liệu được nhanh chóng, kịp thời, chính xác và phản ánh được công tác quản lý tài  sản của đơn vị.

Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo của Tổng cục cũng đề cập đến những tồn tại trong thực hiện cải cách hành chính và các giải pháp khắc phục.

Trình bày tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu của Tổng cục đã tích cực tham gia ý kiến và nêu những kiến nghị, đề xuất thực hiện CCHC trong thời gian tới. Ý kiến đại biểu tập trung vào một số nội dung như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và quy trình ISO và các công tác KHCN khác liên quan đến CCHC; về hiện đại hoá hành chính với trọng tâm là việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục…

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đánh giá cao những thành tích đã đạt được và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các Vụ tham mưu, Văn phòng Tổng cục trong công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016; Đồng thời, Tổng Cục trưởng yêu cầu, cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề áp dụng công nghệ vào cải cải cách hành chính để bảo đảm các thủ tục hành chính ngày càng được cải thiện với mục tiêu đơn giản, thuận lợi phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Công chức là phải phục vụ người dân và doanh nghiệp – Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 323
Hôm qua : 2.062
Tháng 01 : 53.833
Năm 2022 : 53.833