A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018.

« Năm 2017 đã làm tốt công tác, mong rằng năm 2018 sẽ làm tốt hơn » - Đó là phát biểu của Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện tại Hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 được tổ chức tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 3 điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở các Cục QLĐB III, III, IV vào ngày 01/3.

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện chủ trì hội nghị

 

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Thị Kim Hoa đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018. Theo Báo cáo, nhiệm vụ trọng tâm dự kiến sẽ triển khai tháng 3 năm 2018 như sau:

Công tác xây dựng văn bản QPPL: Trình 4 dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT hướng dẫn quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc; đề cương Thông tư quy định về trang phục sát hạch viên; đề cương Thông tư về phân cấp quản lý tuyến đường quốc lộ; Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định về mức giá tối đa dịch vụ sửa dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu cơ quan Tổng cục ĐBVN

 

Công tác kế hoạch: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019; xây dựng Kế hoạch bảo trì trung hạn giai đoạn 2019 -2025; Rà soát lại các hợp đồng BOT để các đơn vị cung cấp dịch vụ thu giá không dừng tổ chức ký hợp đồng nguyên tắc với các Nhà đầu tư BOT; Rà soát phụ lục hợp đồng theo các quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ GTVT để báo cáo Bộ GTVT tổ chức ký bổ sung phụ lục hợp đồng với các nhà đầu tư BOT; Theo dõi, tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn XDCB được giao.

Công tác quản lý, bảo trì KCHT GTĐB: Tập trung hoàn thành các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các công trình sửa chữa định kỳ đã có trong kế hoạch bảo trì 2018 được Bộ GTVT duyệt; triển khai đấu thầu và tổ chức khởi công trong tháng 3/2018 (riêng các dự án lớn sẽ khởi công từ tháng 4/2018); Tiếp tục tổ chức đấu thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ cho giai đoạn 3 năm, từ năm 2018-2020. Trong quá trình thực hiện sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực bảo trì; Bên cạnh đó tiếp tục rà soát đánh giá các tuyến đường quốc lộ đã quá thời hạn chưa được sửa chữa định kỳ để xác định nhu cầu vốn bảo trì trong thời gian tới.

Công tác ATGT; KSTTX, phòng chống thiên tai: Tổ chức trực Ban An toàn giao thông, trực đường dây nóng 24/24 giờ, nắm bắt và xử lý kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ; kịp thời xử lý sự cố về cầu đường, ùn tắc giao thông, các vị trí mất ATGT; có phương án triển khai công tác bảo đảm giao thông; Thường trực Ban Phòng chống lụt bão, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng, chống, kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông bước 1 trên quốc lộ; lập phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh do mưa lũ; Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, tăng cường thị sát hiện trường, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao để kịp thời xử lý; Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác KSTTX.

Công tác quản lý vận tải: Tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL về hoạt động vận tải đường bộ sau khi các Văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; triển khai thực hiện các Đề án theo đúng tiến độ quy định; tổ chức hướng dẫn tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động vận tải; Triển khai kế hoạch kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải theo chương trình kế hoạch kiểm tra; Tổng hợp đề xuất sửa đổi bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo định kỳ; Phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương theo chỉ đạo của Bộ GTVT; Tiếp tục biên soạn sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt – Lào và Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt – Lào.

Công tác quản lý phương tiện và người lái: Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống TT quản lý giấy phép lái xe Trung ương; Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, tham gia giao thông đường bộ và báo hiệu đường bộ theo quy định hiện hành; Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi giáo trình đào tạo lái xe ô tô phù hợp với thực tiễn.

Công tác tài chính: Thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước sau khi có quyết định của Bộ GTVT; Tổ chức xét duyệt quyết toán các nguồn vốn của Tổng cục theo kế hoạch được duyệt; Tổ chức thực hiện kiểm tra, thỏa thuận quyết toán thu, chi giai đoạn khai thác Hợp đồng dự án PPP của một số dự án. Tiếp tục thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ GTVT đối với một số dự án BOT. Tổng hợp, báo cáo doanh thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án; Triển khai công tác kiểm tra, xác nhận thông số tài chính Hợp đồng dự án PPP theo kế hoạch được duyệt; Hướng dẫn các đơn vị lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn năm 2017. Rà soát, báo cáo số dư các nguồn kinh phí đề nghị chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng; Thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Tiếp tục công khai số liệu tài chính.

Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục thực hiện điều hành các dự án đầu tư Xây dựng cơ bản và một số dự án Bảo trì đường bộ. Trong đó đặc biệt quan tâm đến Dự án VRAMP: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn đường đã được bàn giao GPMB sạch. Làm việc với các cơ quan liên quan để sớm bàn giao mặt bằng những đoạn còn lại để triển khai thi công đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; Dự án LRAMP: Duyệt các DATP tiếp theo theo kế hoạch đã được chấp thuận, đôn đốc thi công các DATP đang triển khai; Tiếp tục tiến hành các dự án chuyển tiếp để thực hiện đúng mục tiêu của Tổng cục đề ra.

Công tác quản lý đường cao tốc: Điều chỉnh "Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030": tích cực thực hiện hợp đồng (khảo sát, thu thập số liệu, làm việc với các địa phương cần điều chỉnh quy hoạch); Hoàn thành bước chuẩn bị triển khai các dự án sửa chữa định kỳ năm 2018 theo Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của Tổng cục; Đẩy nhanh công việc còn lại Dự án HTKT "Xây dựng năng lực và hỗ trợ chính sách cho việc quy hoạch và quản lý mạng lưới đường bộ cao tốc" thuộc Hợp phần 2B; Dự án "Xây dựng Trung tâm điều hành ITS cho mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc Việt Nam; Dự án "Xây dựng Trung tâm điều hành ITS cho mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc Việt Nam: tiếp tục triển khai thực hiện dự án; Thực hiện quản lý  đối với tuyến QL.3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh- Trung Lương; Sửa đổi, bổ sung Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc sau khi có ý kiến của Bộ GTVT; Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng các quy định về đường cao tốc trong dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi); Dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quản lý và khai thác mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam do KOICA tài trợ; dự án sửa chữa trên tuyến TP.HCM - Trung Lương.

Công tác KHCN, MT, HTQT:  Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai dự án thu phí không dừng; tiếp tục triển khai thực hiện: (i) Các dự án thí điểm hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Pháp Vân – Cầu Giẽ; (ii) Đề án "Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số"; (iii) Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc; Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ thuộc dự án VRAMP và LRAMP; Duy trì hoạt động của trang website của Tổng cục và hệ thống cơ sở dữ liệu; Phê duyệt dự án số hóa tài liệu.

Công tác TCCB, cải cách hành chính: Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện Tổng cục quản lý khi có chủ trương, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và khi hết nhiệm kỳ; Rà soát, tổng hợp các trường hợp lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó thuộc diện Tổng cục quản lý được bổ nhiệm 02 nhiệm kỳ; các trường hợp bổ nhiệm lại trong năm 2018; Tiếp tục báo cáo, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; Thực hiện nâng bậc lương cho công chức, viên chức; Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 khi có Quyết định phân bổ kinh phí đào tạo của Bộ; Ban hành Quy chế hoạt động của 04 Ban QLDA trực thuộc Tổng cục để hoàn thành công tác sắp xếp lại tổ chức của các Ban QLDA; Tổng hợp đề xuất của các Cục về số biên chế còn thiếu để báo cáo Bộ kế hoạch thi tuyển công chức năm 2018; Triển khai các chương trình cải cách hành chính theo kế hoạch đã xây dựng.

Công tác đào tạo của các trường: Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm 2018 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; Hoàn thiện đề án vị trí việc làm; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra an toàn giao thông tại các bến phà và quy trình vận hành thu phí các bến phà do Tổng cục quản lý; Xây dựng đề cương chuẩn bị triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch; Tổ chức công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo và giải quyết theo quy định; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ đường bộ theo hình thức BOT.

 

Các Cục QLĐB II, III, IV và Ban QLDA 4, 5, 8 tham dự Hội nghị trên 3 điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở các Cục QLĐB III, III, IV.

 

Hội nghị đã nghe ý kiến các Phó Tổng Cục trưởng phát biểu báo cáo Tổng cục trưởng tình hình nhiệm vụ lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

 

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu tại Hội nghị.

 

Trước đó, Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Vụ tham mưu của Tổng cục và các Cục quản lý báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng.

 

Vụ trưởng Vụ Bảo trì đường bộ Lê Hồng Điệp phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN tiếp tục cải cách hành chính để thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng mặt công tác của Tổng cục và nhấn mạnh các yêu cầu về làm tốt công tác xây dựng và hoàn chỉnh các VBQLPPL lĩnh vực bảo trì đường bộ; Tăng cường áp dụng công nghệ vào công tác quản lý; Nâng cao yêu cầu đối với năng lực nhà thầu, tăng cường kiểm tra để phát hiện và loại bỏ các nhà thầu chưa đạt tiêu chuẩn; Tập trung xây dựng kế hoạch trong tháng 3; Lên kế hoạch đàm phán các hợp đồng, kế hoạch chi….

Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu về bảo vệ HLATĐB; Vấn đề cấp phép đấu nối, ATGT, điểm đen; Một số dự án BOT; Các trạm thu giá sử dụng đường bộ; Công tác KSTTX…

"Quản lý Nhà nước là làm theo Thông tư và các văn bản Quy phạm pháp luật" – Tổng Cục trưởng đặc biệt yêu cầu.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

 

 

 


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 192
Hôm qua : 2.295
Tháng 08 : 13.580
Năm 2022 : 450.525