A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị CBCC cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017

Sáng 25/12, tại Trụ sở, Cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Công đoàn cơ quan Tổng cục đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức (CBCC) nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2017, xác định phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Phó Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường phát biểu chủ trì Hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC cơ quan Tổng cục năm 2017, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2018, Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Thị Kim Hoa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và Quyết định số 191/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã ban hành Quyết định số 938/QĐ-TCĐBVN ngày 16/3/2017 về Chương trình hành động của Tổng cục ĐBVN, của Ngành đường bộ năm 2017 nhằm tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, quản lý hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quản lý Nhà nước, năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất ùn tắc, tai nạn giao thông đường bộ.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan tham mưu đã chủ động, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng chương trình công tác cụ thể, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã tạo được sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động đến các cơ quan tham mưu và công chức,người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT đường bộ.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: Phó Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Nguyễn Xuân Cường; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Nguyễn Hải Vinh và Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Thị Kim Hoa.

 

Báo cáo nêu rõ những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch (10/10 đạt 100% kế hoạch) được thực hiện chủ động, tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của ngành GTVT. Rà soát, đánh giá Luật GTĐB và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung;

Công tác cải cách hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử được thực hiện quyết liệt. Xây dựng mới phần mềm quản lý văn bản trong đó sử dụng chữ ký điện tử để giải quyết công việc. Thực hiện trên toàn quốc phần mềm dịch vụ công cấp độ 4 đối với cấp phép vận tải quốc tế từ 01/6/2017;

Công tác tổ chức giao thông, rà soát điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen được thực hiện tích cực, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt. Ngày 31/5/2017, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TCĐBVN về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ;

Công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được duy trì; hoàn thành thiết kế mẫu mô hình Trạm KTTTX cố định, Bộ GTVT đã phê duyệt, Tổng cục đã chọn 03 vị trí và đang xin ý kiến của Bộ GTVT;

Công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ các dự án SCĐK, công tác quản lý và bảo dưỡng quốc lộ được duy trì thực hiện hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với chất lượng, tồn tại trong bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ;

Thông qua các hệ thống phần mềm quản lý vận tải, Trung tâm quản lý và theo dõi dữ liệu từ TBGSHT, thường xuyên chấn chỉnh nhắc nhở và xử lý theo quy định đối với các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm; số lần vi phạm tốc độ (tính trên 1000km xe chạy) giảm 98% so với cùng kỳ năm trước góp phần đảm bảo trật tự ATGT, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được tốt hơn; đồng thời đẩy mạnh hợp tác vận tải quốc tế;

Công tác quyết toán các dự án hoàn thành; giám sát thu phí các dự án BOT được tích cực thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;

Triển khai Dự án xây dựng Cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) hiện đang được triển khai tích cực và khẩn trương. Trong năm 2016 và 2017 đã chấp thuận được 201 DATP với 1.988 cầu, trong đó phê duyệt khoảng 121 DATP với 751 cầu trên phạm vi 49 tỉnh. Hiện đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp với 92 DATP, khởi công 73 DATP với số cầu là 467 trên phạm vi 43 tỉnh, nhiều cầu trong các gói đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2017 sẽ đưa vào sử dụng khoảng 200 cầu phục vụ bà con nhân dân đón Tết;

Tiếp nhận 1.800 tin nhắn, điện thoại. Đã xử lý kịp thời thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng;

Công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ được lãnh đạo, công đoàn các cấp quan tâm thực hiện.

 

Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Thị Kim Hoa trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

 

Về các chỉ tiêu đạt được trong năm 2017, Chánh Văn Phòng cho biết, thực hiện Công văn số 12714/BGTVT-TCCB ngày 10/11/2017 của Bộ GTVT v/v hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017, Tổng cục ĐBVN đã ban hành văn bản số 7376/TCĐBVN-TCCB ngày 20/11/2017 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị đánh giá tập thể, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị; kết quả xếp loại khối cơ quan Tổng cục cụ thể:

Xếp loại cá nhân (tổng số 176 CC, NLĐ): Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (bao gồm cả đề xuất mức xếp loại đối với Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, lãnh đạo TC): 174 (98.9%); Hoàn thành nhiệm vụ (mức 3): 02 (1.1%); Không hoàn thành nhiệm vụ (mức 4): Không có.

Xếp loại tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Đề xuất 10/10 đơn vị;

„Các chỉ tiêu đăng ký về xếp loại tập thể, cá nhân đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân do trong năm 2017, Tổng cục ĐBVN đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, trong đó có đóng góp rất lớn của tập thể, cá nhân cơ quan Tổng cục" – Bà Trần Thị Kim Hoa nhấn mạnh.

 

Ông Vũ Ngọc Quang, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân

 

Tại Hội nghị, Ông Vũ Ngọc Quang, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân đã trình bày báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Bà Trần thị Hà – Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục trình bày báo cáo tình hình tài chính công khai năm 2017; Đại diện một số Vụ chức năng trình bày ý kiến tham luận; Bà Nguyễn Hải Vinh – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát động phong trào thi đua năm 2017.

 

Bà Nguyễn Hải Vinh – Chủ tịch Công đoàn CQTC, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát động phong trào thi đua năm 2017.

 

Phát biểu chủ trì Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng kiêm Thủ trưởng Cơ quan Nguyễn Xuân Cường ghi nhận, năm 2017 công chức, người lao động cơ quan Tổng cục đã đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện xuất sắc Nghị quyết Hội nghị CB, CC năm 2017.

Thủ trưởng Cơ quan mong muốn, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2017, toàn thể công chức, người lao động cơ quan Tổng cục sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào thi đua trong năm 2018.

 

 

Sau một buổi làm việc tích cực và nghiêm túc, Hội nghị CB, CC cơ quan Tổng cục đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch và thông qua Nghị quyết Hội nghị CB, CC cơ quan Tổng cục năm 2018.

 

 

Một số hình ảnh đáng nhớ:

 

Phó Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Tổng cục Nguyễn Xuân Cường trao Bằng khen của Tổng Liên Đoàn LĐVN cho đ/c Nguyễn Thị Nhật, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB đạt thành tích Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà.

 

Phó Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Tổng cục Nguyễn Xuân Cường trao giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho các tập thể Vụ.

 

Cá nhân được tặng giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN.

 

Tiết mục Văn nghệ chào mừng Hội nghị

 

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 139
Hôm qua : 682
Tháng 09 : 28.809
Năm 2021 : 145.258