A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội KHKT cầu đường cơ quan Tổng cục ĐBVN phát huy vai trò phản biện xã hội

Chiều ngày 10/8, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường cơ quan Tổng cục ĐBVN tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu tại Đại hội.
 

Báo cáo tại Đại hội, ông Lưu Văn Dũng, Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hội cho biết, 5 năm qua, Hội KHKT cầu đường cơ quan Tổng cục ĐBVN có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của ngành đường bộ. Hội đã chủ động, phát huy trách nhiệm của tổ chức xã hội-nghề nghiệp, của đội ngũ trí thức KHKT cầu đường trong ngành để giúp Tổng cục xử lý tại các điểm "nóng", những vấn đề khó; luôn tranh thủ sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trung ương Hội trong các hoạt động của Hội cơ sở. Sự lãnh đạo và chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và các Cục, Vụ cơ quan Tổng cục, các hội viên đã tạo sự chuyển biến tích cực các hoạt động trong mọi lĩnh vực để trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động Hội.

 

Gắn hoạt động của Hội với hoạt động các cơ quan chuyên môn của Tổng cục, phát huy vai trò của UVBCH và hội viên đương nhiệm theo mối quan hệ hai chiều, thường xuyên phối hợp để nâng cao vai trò trách nhiệm trong hoạt động Hội, coi đó là trách nhiệm chung, vì vậy trong nhiệm kỳ qua các Hội viên luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

 

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hội. Trong thời gian qua các hội viên đã tích cực hoạt động nên đã góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng và bảo trì công trình giao thông, tiết kiệm vốn đầu tư của nhà nước, đầu tư có hiệu quả nhằm đảm bảo ATGT. Thời gian tới, Hội sẽ phát huy mạnh mẽ và chủ động hơn nữa, đặc biệt tăng cường đóng góp ý kiến giải quyết các vấn đề lớn bức xúc, nổi cộm của ngành mà dư luận quan tâm để góp phần giúp cho ngành đường bộ phát triển bền vững.

 

Hội đã chủ động, phát huy trách nhiệm của tổ chức xã hội-nghề nghiệp, của đội ngũ trí thức KHKT cầu đường trong ngành để tham gia thẩm định các dự án đầu tư XDCB của Bộ GTVT và thẩm định các dự án đầu tư do Tổng cục được giao làm chủ đầu tư gồm các dự án XDCB; kiểm định cầu yếu; VRAMP; cầu treo dân sinh; xây dựng rãnh thoát nước dọc tại vụ trí cấp bách trên quốc lộ; sửa chữa, tăng cường tải trọng cầu; triển khai dự án LRAMP… và thẩm định phê duyệt các dự án thuộc nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; đã tổ chức đấu thầu hoàn thành công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ các tuyến quốc lộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác bảo trì đường bộ đảm bảo hiệu quả đầu tư.

 

Trong công tác xây dựng tiêu chuẩn  - quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đề tài nghiên cứu, hội viên của Hội đã tích cực tham gia biên soạn và thực hiện cùng với Tổng cục 44 tiêu chuẩn, 4 quy chuẩn và 20 đề tài khoa học.

 

Trong những năm qua, Hội đã có nhiều cố gắng, chủ động phát huy vai trò trách nhiệm, tự khẳng định và nâng dần vị thế là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học kỹ thuật và công nghệ cầu đường, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành đường bộ.

 

Tổ chức Hội cũng từng bước được củng cố và phát triển, sớm xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ, công tác cán bộ được bổ sung, tăng cường và điều chỉnh phân công khá kịp thời. Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Hội cũng đã có nhiều văn bản góp ý với Tổng cục về các chủ trương xây dựng, quản lý bảo trì, bảo dưỡng đường bộ.

 

Ông Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ tới, Hội thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, chương trình hành động của ngành GTVT về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 -2020; Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam; nhiệm vụ chính trị của Tổng cục ĐBVN.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện xã hội và tập trung các chuyên đề, đề án, dự án, hội thảo khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước để phục vụ sự phát triển của ngành đường bộ ngày càng phát triển bền vững.

 

Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, tăng cường áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới và phổ biến kiến thức để tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí quản lý và bảo trì đường bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chuyên ngành đường bộ; xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thiết kế, thi công, bảo trì công trình đường bộ; tổ chức tiếp nhận và sử dụng tốt các hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế…

 

Đại hội III của Hội KHKT cơ quan Tổng cục ĐBVN với tinh thần "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới vì sự phát triển bền vững cầu đường Việt Nam" xây dựng Hội thực sự là tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, phát huy dân chủ, tập hợp đoàn kết trí thức KHCN và những người làm công tác cầu đường Việt Nam. Đại hội đã bầu 42 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2020. Trong đó, có 5 Ban tham mưu giúp việc cho BCH. Ông Nguyễn Đức Thắng được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội KHKT cơ quan Tổng cục ĐBVN khóa IV. Đại hội cũng đã bầu 12 Phó Chủ tịch Hội khóa IV.

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam khẳng định, trong thời gian qua, Hội KHKT cầu đường cơ quan Tổng cục ĐBVN cùng với các Hội thành viên đã luôn chủ động, phát huy trách nhiệm của tổ chức xã hội-nghề nghiệp, của đội ngũ trí thức KHKT cầu đường trong ngành để giúp Bộ GTVT xử lý các vấn đề "nóng" được Đảng và nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn thiếu sự đồng bộ, nhiều vấn đề đặt ra cần chúng ta phải làm nhanh hơn, quyết liệt hơn nữa vì vậy đề nghị Hội trong thời gian tới cần tăng cường tham gia phản biện xã hội, đẩy mạnh sự phối hợp giữa Hội và Tổng cục ĐBVN trong công tác quản lý bảo trì đường bộ cũng như ứng dụng các khoa học công nghệ trong ngành đường bộ đồng thời cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của ngành.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành đường bộ đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng đường bộ ngày càng nâng cao, giao thông thông suốt êm thuận, không còn các vấn đề nóng gây bức xức cho nhân dân và dư luận một phần nhờ những đóng góp của Hội. Đồng thời đề nghị Hội trong thời gian tới chủ động phát huy vai trò trách nhiệm, tự khẳng định và nâng dần vị thế là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học kỹ thuật và công nghệ cầu đường, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành đường bộ.
 

 Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Nhân dịp này, Hội KHKT cầu đường  cơ quan Tổng cục ĐBVN đã bằng khen của Hội cho 5 cá nhân đã có thành tích và đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng và hoạt động của Hội.

 

Nguồn: duongbo.vn


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 96
Hôm qua : 553
Tháng 10 : 9.645
Năm 2021 : 156.032