A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV (Thông báo số 129/TB-TCĐBVN ngày 08/9/2016).

  Nội dung Thông báo như sau:

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức chung để xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) I, II, III, IV thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau khi tổng hợp, xem xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan, Tổng cục thông báo tới các Cục và viên chức thuộc diện xét chuyển những nội dung sau:

1. Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành đối với các nhóm vị trí việc làm cần tuyển theo Phụ lục gửi kèm Thông báo này.

2. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn để xét chuyển

Ban kiểm tra, đánh giá giao các Cục QLĐB I, II, III, IV tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức thuộc diện xét chuyển về thành phần hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ theo phụ lục đính kèm các Quyết định của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, đánh giá về việc thành lập Ban kiểm tra, đánh giá tại các Cục Quản lý đường bộ. Việc kiểm tra thực hiện xong trước ngày 15/9/2016.

3. Dự kiến lịch kiểm tra, sát hạch tại các Cục

a) Thời gian kiểm tra, sát hạch:

- Từ ngày 19 - 20/9/2016 (thứ Hai, Ba): Kiểm tra, sát hạch tại Cục QLĐB I;

- Từ ngày 22 - 23/9/2016 (thứ Năm, Sáu): Kiểm tra, sát hạch tại Cục QLĐB IV;

- Từ ngày 27- 28/9/2016 (thứ Ba, Tư): Kiểm tra, sát hạch tại Cục QLĐB III;

- Từ ngày 29 - 30/9/2016 (thứ Năm, Sáu): Kiểm tra, sát hạch tại Cục QLĐB II.

Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

b) Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Tại trụ sở Cục QLĐB I, II, III, IV.

c) Chương trình kiểm tra, sát hạch:

- Từ 8 giờ đến 8 giờ 30: Tổ chức lễ khai mạc, công bố quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá; Ban kiểm tra, đánh giá; phổ biến các quy định liên quan đến việc kiểm tra, sát hạch.

- Sau khi kết thúc lễ khai mạc sẽ tiến hành kiểm tra, sát hạch đối với những viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Trong trường hợp lịch kiểm tra, sát hạch có thay đổi so với dự kiến, Tổng cục sẽ có thông báo sau. Các Cục chủ động bố trí phòng làm việc, bàn ghế phục vụ cho công tác kiểm tra, sát hạch. 

4. Cách thức kiểm tra, sát hạch

- Viên chức thuộc diện xét chuyển được kiểm tra, sát hạch kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn.

- Đối với viên chức được kiểm tra, sát hạch thuộc một trong các đối tượng chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự sẽ bốc thăm đề phỏng vấn theo đúng đối tượng tương ứng với nhóm vị trí việc làm cần tuyển mà viên chức đó đã đăng ký, cụ thể:

+ Nhóm vị trí Tổ chức – Hành chính: Gồm viên chức làm công tác tổ chức hành chính tại Cơ quan Cục và Chi cục QLĐB;

+ Nhóm vị trí Kế hoạch – Kỹ thuật: Gồm viên chức làm công tác kế hoạch - kỹ thuật tại Cơ quan Cục;

+ Nhóm vị trí Quản lý bảo trì đường bộ: Gồm viên chức làm công tác quản lý bảo trì tại Cơ quan Cục;

+ Nhóm vị trí An toàn giao thông: Gồm viên chức làm công tác an toàn giao thông và thanh tra - an toàn tại Cơ quan Cục;

+ Nhóm vị trí Tài chính: Gồm viên chức làm công tác tài chính tại Cơ quan Cục và Chi cục QLĐB;

+ Nhóm vị trí Quản lý bảo trì đường bộ - An toàn giao thông: Gồm viên chức giữ chức vụ Phó Cục trưởng và viên chức tại các Chi cục QLĐB (trừ viên chức tại Chi cục nhưng thuộc nhóm vị trí Tổ chức - Hành chính và Tài chính nêu trên).

Thông báo này thay cho Thông báo triệu tập thí sinh dự sát hạch, được niêm yết công khai tại trụ sở các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng cục.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo.

Danh mục tài liệu tham khảo kèm theo Thông báo: file đính kèm.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

 


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 111
Hôm qua : 150
Tháng 06 : 48.844
Năm 2022 : 385.355