A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Sáng 05/01, Bí thư Đảng ủy - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Tổng cục ĐBVN. Đ/c Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT ghi nhận biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức Tổng cục ĐBVN trong năm 2017, yêu cầu Tổng cục ĐBVN  tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý để hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ lưu ý Tổng cục ĐBVN một số nội dung cần khắc phục trong thời gian tới về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và về công tác xây dựng Đảng; đồng thời  mong rằng, Đảng Bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống nhiều năm là Đảng bộ trong sạch vững mạnh,  tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động để làm mô hình điển hình cho các Đảng bộ khác trong Đảng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam.

"Đảng Bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam là một Đảng bộ mạnh, một Đảng bộ quan trọng cả về vị trí, chức năng và số lượng tổ chức Đảng trong Đảng Bộ Giao thông vận tải; Đảng bộ có nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng quyết định sự thành công của ngành giao thông vận tải; Đảng bộ nhiều năm được đánh giá và ghi nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng ghi nhận và biểu dương.

 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu chủ trì Hội nghị

 

Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, đồng thời phối hợp với lãnh đạo Tổng cục, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trọng tâm là lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Toàn thể cán bộ, đảng viên, CC, VC, NLĐ trong toàn Đảng bộ Tổng cục đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Đường bộ, với phương châm hành động được xác định ngay từ đầu năm là "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 18, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ 2"; tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá ưu điểm:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017: Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục luôn đoàn kết, thống nhất cao; duy trì đầy đủ sinh hoạt định kỳ theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN. Ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chỉ thị,  nghị quyết phù hợp có tính hiệu lực hiệu quả cao góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Tổng cục ĐBVN năm 2017.

Về công tác xây dựng đảng: Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy triển khai đồng bộ trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức đạt được kết quả quan trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp được tiếp tục củng cố, kiện toàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, hoạt động dân vận được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc giữ vững khối đoàn kết thống nhất góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục Nguyễn Đức Hoài trình bày báo cáo Tổng kết tại Hội nghị

 

Trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Tổng cục ĐBVN, đ/c Nguyễn Đức Hoài, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục ĐBVN thông tin tới Hội nghị những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao như: Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ GTVT. Kịp thời ban hành Chương trình hành động cụ thể: Ban hành Chương trình số 20-CTr/ĐU, ngày 24/01/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chương trình số 25-CTr/ĐU, ngày 12/4/2017 về triển khai thực hiện nghị các quyết số 04, 05 và 06 của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Chương trình số 34-CTr/ĐU, ngày 30/8/2017 triển khai thực hiện NQTW5, khóa XII; Ban hành kế hoạch số18-KH/ĐU, ngày 05/01/2017 về tăng cường công tác xây dựng Đảng; Kế hoạch số 30-KH/ĐU, ngày 15/6/2017 về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, khóa XII trong đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nghị quyết. Đồng thời, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ đến các cấp ủy trực thuộc.

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm như đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của ban Bí thư về "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về "nội dung sinh hoạt chi bộ"; tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chấp hành nghiêm về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Tổ chức 04 hội nghị Ban chấp hành và 16 hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Tổng cục; xây dựng, ban hành chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục năm 2017. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã ban hành 18 nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; 07 Chương trình hành động; 02 Chỉ thị; 05 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ; 02 Hướng dẫn; 21 Báo cáo của Đảng ủy và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính trong mọi hoạt động của Đảng. Lập 02 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục để kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy và việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Ban hành văn bản chấn chỉnh các cấp ủy đảng khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 802-TB/UBKT, ngày 23/8/2017 của UBKTĐU Khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức học tập "Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy".

Chỉ đạo các phong trào thi đua và triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và Đại hội Công đoàn các cấp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo được đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, xét khen thưởng năm 2017.

Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã duy trì nghiêm túc Quy chế làm việc trong năm 2017 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sau một buổi làm việc tích cực, Hội nghị đã nghe báo cáo và tham luận của các Chi bộ và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Bộ GTVT Phạm Công Bổng.

 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hải Vinh trình bày tham luận công tác Đảng tại Hội nghị.

 

Phát biểu chủ trì Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy - Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công.

Chỉ ra những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng lĩnh vực quản lý, nhiệm vụ chiến lược trong chương trình hành động của Tổng cục năm 2018, Bí thư Đảng ủy - Tổng Cục trưởng nhấn mạnh yêu cầu về công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý bảo trì đường bộ, công tác vận tải đường bộ, công tác thanh tra, kiểm tra và đặc biệt yêu cầu tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời làm tốt công tác dân vận, thông tin truyền thông, gắn bó chặt chẽ với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ và làm tốt các phong trào thi đua.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, đ/c Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và đ/c Nguyễn Văn Huyện - Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương;  Huy hiệu 30 năm tuổi đảng; Kỷ niệm chương của UBKT Trung ương; Giấy chứng nhận tuyên dương Chi bộ tiêu biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập; Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục tặng Tập thể tiêu biểu "Trong sạch, vững mạnh" năm 2017 và các cá nhân tiêu biểu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2017.

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng và Bí thư Đảng ủy-Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện trao tặng Kỷ niệm chương của UBKT TW

 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục tặng Tập thể tiêu biểu "Trong sạch, vững mạnh" năm 2017

 

Cá nhân tiêu biểu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2017 được tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 683
Hôm qua : 777
Tháng 07 : 16.837
Năm 2021 : 86.294