A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ TCĐBVN lần thứ II thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 25-26/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Ban Cán sự, Phó bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2010-2015 là thời gian ghi dấu ấn chuyển mình mạnh mẽ của Đảng bộ Tổng cục ĐBVN, từ Đảng bộ các cơ quan Tổng cục, với số lượng trên 300 đảng viên, phát triển thành Đảng bộ Tổng cục. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Đảng bộ đã cơ bản phù hợp với cơ cấu tổ chức của Tổng cục, Đảng bộ có 23 tổ chức đảng trực thuộc, với 923 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ có 16 ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy có 5 ủy viên.

Nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng thông qua Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngành Đường bộ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, đã tổ chức quản lý và khai thác tốt kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì đường bộ, chuyển đổi từ hợp đồng đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên đường bộ sang thực hiện cơ chế đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; nỗ lực tham gia xây dựng cơ sở pháp lý hình thành Quỹ bảo trì đường bộ và tổ chức sử dụng nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ tiết kiệm, hiệu quả;

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ đã được kiềm chế, giảm dần hàng năm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, siết chặt công tác kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc, góp phần tích cực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và lành mạnh hóa thị trường vận tải;

Công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện và người lái, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe đã có nhiều chuyển biến tích cực thông qua việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nên đã đáp ứng tốt được nhiệm vụ quản lý Nhà nước và phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, được dư luận đánh giá cao;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các mặt công tác; hoàn thiện bộ máy tổ chức Tổng cục theo Quyết định số 60 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã tiếp nhận 6 tổ chức Đảng về trực thuộc, cơ cấu tổ chức của Đảng bộ cơ bản phù hợp và đồng bộ với cơ cấu tổ chức của Tổng cục; Đảng bộ đã có sự phát triển vượt bậc, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, từ Đảng bộ các cơ quan Tổng cục với trên 300 đảng viên thành Đảng bộ Tổng cục với gần 1.000 đảng viên, Đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, kiện toàn Văn phòng Đảng ủy, tăng cường cán bộ chuyên trách công tác Đảng;

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở; vai trò lãnh đạo và vị thế của Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc ngày càng được khẳng định; liên tục 5 năm liền trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Tổng cục được Đảng ủy Bộ GTVT công nhận là Đảng bộ "Trong sạch vững mạnh".

Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng chú trọng, tăng cường; Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với NQTW4: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, trách nhiệm của việc thực hiện Chỉ thị 03 và NQTW4 được nâng lên, góp phần cảnh báo, nhắc nhở và ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ;

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng, đồng thời đã phát hiện các thiếu sót, khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên để uốn nắn, khắc phục kịp thời.

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội đất nước 5 năm (2015-2020), trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen cùng tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới tại dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 18, Đảng bộ Tổng cục ĐBVN đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020 là: "Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành đường bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị toàn ngành GTVT, góp phần sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của ngành Đường bộ".

Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, thiếu sót trong nhiệm kỳ 2010-2015; quán triệt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ, Đảng bộ Tổng cục xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực quản lý của ngành Đường bộ; cung ứng các dịch vụ công tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, vật liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Ngành; Tăng cường quản lý, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản được giao; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất cách mạng, tiên phong gương mẫu, gắn bó với quần chúng nhân dân, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, vững vàng trước khó khăn thử thách, có năng lực, trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết của cấp ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện.

Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề ra mục tiêu" Duy trì sự ổn định, bền vững các mục tiêu "Giảm tai nạn giao thông", "Không còn xe quá tải", "Giao thông thông suốt, êm thuận"; từng bước hoàn thiện hệ thống KCHTGTĐB đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân;

Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, giá thành hợp lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn và không để xảy ra tiêu cực trong suốt quá trình triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản được giao;

Thực hiện thành công, hiệu quả, đúng tiến độ các đề án đổi mới; ứng dụng rộng rãi khoa học công ghnệ, vật liệu mới trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Tổng cục;

Triệt để cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân và doanh nghiệp; 

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thực sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng nhiệm kỳ qua vai trò quản lý nhà nước của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã được nâng lên rõ nét thể hiện rõ trong quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý đường bộ, Tổng cục đã phát triển và giữ được vị thế trong ngành Giao thông. Tổng cục ĐBVN đã thực hiện rất tốt công tác  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tăng cường công tác quản lý của Tổng cục; triển khai tốt Đề án đổi mới toàn diện công tác bảo trì đường bộ; triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông…

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị, Đảng ủy Tổng Cục bên cạnh việc bám sát các phương hướng mục tiêu của Đảng ủy Bộ cần bám sát và thực hiện các nhiệm vụ trong các đề án của  Tổng Cục đã được Bộ phê duyệt. Cần đẩy nhanh công tác xã hội hóa trong công tác duy tu bảo trì đường bộ, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe; Áp dụng công nghệ thông tin trong cấp đổi Giấy phép lái xe; Tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến trong công tác quản lý nhà nước của Tổng cục ĐBVN.

Tại Đại hội, Đảng bộ Tổng Cục Đường bộ Việt Nam lần thứ II đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 24 đồng chí, bầu 24 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 286
Hôm qua : 2.295
Tháng 08 : 13.674
Năm 2022 : 450.619