A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng cục ĐBVN khóa III nhiệm kỳ 2017 -2022

Ngày 30/11, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công đoàn cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022), nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2013 - 2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Tới dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN; đ/c Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN và 189 đoàn viên đang sinh hoạt tại Công đoàn cơ quan Tổng cục.

 

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tâm, đã trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn cơ quan Tổng cục về kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng cục ĐBVN và sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Tổng cục ĐBVN, Ban Chấp hành triển khai nhiệm vụ theo quy chế, đã duy trì và đẩy mạnh phong trào và hoạt động đã đạt được những kết quả thiết thực, từng bước cải thiện đời sống, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. 

 

Công đoàn Cơ quan TCĐBVN là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng cục ĐBVN, đã tổ chức Đại hội khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2017 vào tháng 8/2013. Hiện nay có 13 Công đoàn bộ phận với 189 đoàn viên, trong đó có 61 đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 32 %. 

 

Trong thời gian qua, về tổ chức của Tổng cục có thay đổi về tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước, sắp xếp lại một số Vụ, mô hình các Cục và các Chi Cục đã dần ổn định, nhưng kinh phí từ ngân sách hạn hẹp. Nhiệm vụ của toàn Tổng cục ngày càng tăng, trong khi đó chỉ tiêu biên chế công chức ngày càng giảm do phải thực hiện đề án tinh giản biên chế, hơn nữa việc tuyển dụng công chức thông qua thi không đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu, vì thế trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các đơn vị gặp khó khăn. 

 

Phát huy truyền thống "Dũng cảm, thông minh, sáng tạo", cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Tổng cục đã tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc, chủ động tham mưu đề xuất với cơ quan đổi mới công tác quản lý. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm động viên cán bộ, công chức nhân viên cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao, cụ thể như sau: 

 

Về công tác soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng các đề án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, bám sát thực tiễn và yêu cầu quản lý của ngành. 

 

Về công tác vận tải, phương tiện người lái: Đã tổ chức triển khai quản lý chất lượng dịch vụ vận tải và trạm dừng nghỉ, Thiết bị giám sát hành trình, Sàn giao dịch vận tải, đảm bảo thuận lợi đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân; từng bước theo hướng hiện đại, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đổi mới Quản lý cấp GPLX, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN phát biểu tại Đại Hội.

 

Về công tác quản lý, bảo trì KCHTĐB: Thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới toàn diện về công tác quản lý bảo trì, lĩnh vực bảo trì đã có sự chuyển biến tích cực, một mặt hoàn thiện dần cơ chế quản lý theo hướng xã hội hóa, một mặt đã tăng cường công tác quản lý, đặc biệt cấp cơ sở; Đã tập trung giải quyết khắc phục toàn bộ hệ thống cầu yếu, xây dựng mới nhiều cầu dân sinh, rà soát thay thế hệ thống biển báo hiệu an toàn giao thông đúng quy định.  Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tiếp tục duy trì và triển khai quyết liệt. Tổng cục đã hoàn thành, trình Bộ GTVT thiết kế mẫu mô hình Trạm KTTTX cố định để đưa vào áp dụng; chỉ đạo các Cục QLĐB tăng cường phối hợp giữa đội ngũ thanh tra các Sở GTVT, công an địa phương trong công tác KSTTX, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

 

Về công tác kế hoạch- tài chính: Đã xây dựng, triển khai kế hoạch vốn kịp thời cho quản lý, bảo trì đường bộ, kế hoạch vốn cho các công trình XDCB do Tổng cục làm chủ đầu tư, từng bước có sự cải tiến cho ngắn hạn, trung hạn, bám sát yêu cầu thực tiễn; Đặc biệt đã giải quyết cơ bản quyết toán dự án hoàn thành tồn đọng trong nhiều năm trước; Công tác giám sát thu phí tại các trạm thu phí theo hình thức BOT theo chỉ đạo của Bộ GTVT, quyết toán các dự án hoàn thành được thực hiện tích cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

 

Về công tác KHCN: Đã có bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi tiêu chuẩn kỹ thuật; đã từng bước ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ, phối hợp với các tổ chức Quốc tế để thực hiện các dự án hỗ trợ năng lực về tổ chức, tài chính, khai thác quản lý và bảo trì đường bộ.

 

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện quyết liệt, đã xây dựng mới phần mềm quản lý văn bản trong đó sử dụng chữ ký điện tử để giải quyết công việc.

 

Đoàn viên trong các công đoàn bộ phận khác với chức năng, nhiệm vụ của mình cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trên từng lĩnh vực đạt kết quả tốt.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan; tuyên truyền vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" .

 

Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan "kỷ cương, văn hoá" với phương châm " 4 xin" và " 4 luôn", đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan Tổng cục, làm việc đúng giờ, tác phong của người cán bộ, công chức đúng mực; không uống rượu bia trong giờ làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn. Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cán bộ, đoàn viên luôn có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm.

 

Phong trào thi đua "Lao động giỏi" được quán triệt tới các Công đoàn bộ phận và đoàn viên đã góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của các đơn vị và toàn cơ quan. 

 

Phong trào thể thao, văn nghệ được duy trì thường xuyên, tham gia đầy đủ các kỳ hội diễn, hội thao do Công đoàn Tổng cục tổ chức; hiện đội văn nghệ cơ quan vẫn thường xuyên duy trì luyện tập, tham gia biểu diễn chào mừng các Hội nghị của Tổng cục.

 

Mặc dù phong trào thi đua của Công đoàn cơ quan Tổng cục không thể hiện ở bề nổi, nhưng từ hoạt động thực tiễn cho thấy, mỗi đoàn viên trong các công đoàn bộ phận luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cơ quan, Công đoàn Tổng cục phát động, lấy đó làm động lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, của đơn vị mình.

 

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực " Đền ơn đáp nghĩa", " uống nước nhờ nguồn";  tổ chức đoàn đi thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ của Ngành trên địa bàn Cục QLĐB I, Cục QLĐB II, Cục QLĐB III; thăm và tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng ở Duy Tiên, Liêm Cần, Kim Bảng, Thuận Thành, Thái Bình; tổ chức gặp mặt, tặng quà các cán bộ đang công tác tại cơ quan là thương binh, thân nhân Liệt sỹ, cựu chiến binh. Thăm tặng quà nhân dân và cán bộ chiến sỹ huyện đảo Trường sa.

 

Đồng chí Phạm Minh Tâm đọc báo cáo tại Đại Hội.

 

Từ năm 2013 đến nay, với sự cố gắng của BCH Công đoàn cơ quan và sự phấn đấu nỗ lực của các đoàn viên, Công đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục và Công đoàn Tổng cục giao. Thành tích của các tập thể và đoàn viên công đoàn đã được Tổng liên đoàn, Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng cục ghi nhận với những hình thức khen thưởng, tặng cờ, bằng khen và giấy khen cho tập thể và các cá nhân.

 

Công đoàn cơ quan đã tham gia xây dựng và ban hành các quy chế tiết kiệm, quy chế chi tiêu nội bộ. Khi các quy chế được ban hành, các đoàn viên công đoàn nghiên túc thực hiện. Do vậy, hoạt động trong cơ quan đã đi vào nề nếp, các chi phí trong cơ quan đã dần được tiết kiệm để nâng cao thu nhập. 

 

Tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan đối với cán bộ, công chức; nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu các Vụ ký cam kết khắc phục tồn tại về giờ giấc làm việc, việc đeo thẻ công chức, sắp xếp tài liệu, vệ sinh công cộng và việc một số CBCC còn hút thuốc lá tại công sở.

 

Công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống và đảm bảo các quyền lợi của cán bộ, công chức, nhân viên được quan tâm đúng mức. Trong quá trình xem xét nâng bậc lương, nâng ngạch lương, công đoàn luôn phối hợp tham gia ý kiến với Hội đồng lương cơ quan nhằm bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách quy định.

 

100 % đoàn viên công đoàn được tham gia BHXH theo quy định, đảm bảo CBCC khi ốm đau, thai sản được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và hưởng chế độ chính sách được kịp thời. Ngoài ra Công đoàn phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho CB,CC định kỳ 1 năm/ 1 lần.

 

Vào những ngày kỷ niệm 8/3, 27/7, 20/10, 22/12, Công đoàn cơ quan phối hợp với chính quyền tổ chức gặp mặt động viên và tặng quà cho những đối tượng là phụ nữ, bộ đội, thương binh, thân nhân liệt sỹ, thanh niên xung phong…. Đặc biệt, duy trì quà tặng cho cán bộ công chức trong ngày sinh nhật và khi nghỉ hưu. Tính chung toàn cơ quan, thu nhập bình quân hàng năm tăng trên 10 % (không kể tăng lương tối thiểu), Năm 2017, thu nhập bình quân 6.600.000 đồng/người/tháng; Vào dịp 1/6, tết trung thu, Công đoàn tổ chức các khóa sinh hoạt tập thể nâng cao kỹ năng, xem xiếc, trò chơi giải trí cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức, đồng thời tặng quà cho các cháu đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, các cháu thi đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng. 

 

Công đoàn cơ quan Tổng cục bám sát các nội dung và tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để  hướng dẫn Công đoàn bộ phận đánh giá, xếp loại hàng năm. Chính vì vậy, kết quả phân loại công đoàn bộ phận đảm bảo khách quan, trên 50 % số công đoàn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, không có công đoàn bộ phận yếu kém, 100% đoàn viên đạt danh hiệu tiến tiến trở lên.

 

Các mặt công tác khác cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, công đoàn cơ quan Tổng cục có 61 nữ, Ban nữ công đã có nhiều cố gằng trong vận động chị em tham gia các phong trào thi đua, 100% chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều chị em được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp. 100% chị em được tặng danh hiệu hai tốt " Giỏi việc nước, đảm việc nhà ", trong đó có nhiều chị em được tặng danh hiệu phụ nữ xuất sắc. Mặt khác công đoàn và chính quyền luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để phong trào nữ công hoạt động tốt, đồng thời tạo điều kiện chị em học tập nâng cao trình độ. Trong nhiệm kỳ đã có 3 chị tiếp tục học Đại học, 5 chị học chính trị cao cấp, 6 chị học chính trị Trung cấp, đến nay đã có 32/61 chị là Đảng viên, chị em được luôn phát huy được vai trò nòng cốt, gương mẫu.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã trao Cờ " Công đoàn cơ sở vững mạnh có thành tích xuất sắc trong năm 2016" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ quan Tổng cục ĐBVN.

 

Ban chấp hành công đoàn Khoá II  nhiệm kỳ 2013-2017 gồm có 15 đồng chí, trong đó, nữ  chiếm 27% . Tập thể BCH luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận dụng sáng tạo và có hiệu quả chủ trương, chính sách và nghị quyết Công đoàn các cấp. BCH luôn phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, sự năng động, sáng tạo của từng cá nhân UVBCH. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, Công đoàn Tổng cục, gắn với chuyên môn của từng đồng chí và trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, tuân thủ điều lệ Công đoàn.

       

Đối với cá nhân các đ/c UVBCH  luôn có đạo đức, lối sống lành mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất trong hình thức và hành động, phần lớn đã phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gương mẫu, đoàn kết nội bộ, nhiều đ/c trong BCH không ngừng phấn đấu vươn lên, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, LLCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

BCH phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, động viên đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua phát huy sáng kiến để hoàn thành nhiệm vụ; quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức thông qua việc giám sát thực hiện Nghị quyết và chính sách đối với người lao động; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức; chủ động đề xuất với chính quyền để tổ chức, duy trì bữa ăn trưa, mức quà tặng sinh nhật, nghỉ hưu, thưởng vào các ngày lễ tết…

 

Trong nhiệm kỳ 2013-2017 BCH công đoàn cơ quan đạt nhiều thành tích được các cấp ghi nhận, tặng danh hiệu cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2013, 2014, được Công đoàn Tổng cục tặng cờ xuất sắc; Năm 2015 được Công đoàn ngành GTVT tặng cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Năm 2016 được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ "Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc". Cá nhân: 5 bằng khen Tổng liên đoàn, 35 bằng khen Công đoàn ngành, 135 giấy khen Công đoàn Tổng cục.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN trao Bằng khen của BCH Công đoàn GTVT Việt Nam cho các đồng chí đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi lao động giỏi và công tác công đoàn năm 2016.

 

Năm 2018 là năm đầu thực hiện Nghị Quyết Công đoàn cơ quan và thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Công đoàn ngành Khóa IX, Nghị quyết đại Hội công đoàn Tổng cục Khóa IV, năm tiếp tục triển khai thực hiện chương trình thi đua của Bộ Giao thông vận tải với mục tiêu chung "Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại", tiếp tục thực hiện mục tiêu riêng của ngành Đường bộ là " Giảm tai nạn giao thông, không còn xe quá tải"; Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm trên, Công đoàn Cơ quan đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

 

Thực hiện mục tiêu thi đua xây dựng cơ quan Tổng cục "Dân chủ - kỷ cương - văn hoá", xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

 

Những chỉ tiêu chủ yếu tập trung phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022: Hoạt động chuyên môn,  100% các đơn vị và CBCC cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy quy chế cơ quan;  30% tập thể và  cán bộ công chức hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được đề nghị cấp trên khen thưởng;  Ít nhất 15% cán bộ công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Hoạt động công đoàn, 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu tiên tiến; 50 % đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu suất sắc;  30% đoàn viên công đoàn được đề nghị khen thưởng; 100% tập thể công đoàn đạt tập thể tiên tiến; 50% tập thể công đoàn đạt tập thể suất sắc; Phấn đấu thu nhập của cán bộ, công chức hàng năm tăng 10 % trở lên; đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, đoàn viên.

 

Trên cơ sở công việc được phân công, đoàn viên phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả. Tất cả các phong trào thi đua đều hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tổng cục. Chủ động, xây dựng rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung trong các văn bản đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý ngành, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện các Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật GTĐB. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện đồng bộ các đề án đổi mới công tác quản lý, sửa chữa đường bộ, đào tạo và cấp giấy phép lái xe, Vận tải đường bộ. Hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự Tổng cục và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan tham mưu khi sửa đổi Quyết định 60/QĐ-TTg; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giảm bớt các TTHC theo quy định; thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí....

 

Công tác tổ chức và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành, xây dựng chương trình hoạt động, duy trì sinh hoạt Ban chấp hành, kiện toàn các tổ chức công đoàn bộ phận và hướng dẫn hoạt động. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, duy trì và phát huy hiệu quả chức năng Uỷ ban kiểm tra để tổ chức công đoàn luôn ổn định và phát triển. Bám sát các nội dung và tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để hướng dẫn các công đoàn bộ phận đăng ký phấn đấu trên 50% công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc.

 

Chăm lo việc làm, đời sống của cán bộ, đoàn viên, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan sắp xếp, phân công công việc phù hợp, để cán bộ công chức phát huy tối đa khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Duy trì bếp ăn tập thể và hỗ trợ tiền ăn trưa cho CB,CC. Vận động cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu công để tăng thu nhập, phấn đấu mỗi năm cán bộ công chức được nhận thêm từ 4 đến 6 tháng lương. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức trong cơ quan, các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, công chức cơ quan; tích cực tham gia các quỹ xã hội…

 

Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích, đóng góp quan trọng của Công đoàn và đoàn viên trong thời gian qua. Đồng chí Tổng cục trưởng cho biết, hoạt động Công đoàn đã có nhiều thuận lợi, bám sát mục tiêu phát triển, đạt kết quả đáng ghi nhận, trọng tâm nhất là quan tâm, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn mà Tổng cục ĐBVN đạt được.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề nghị các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng mạnh về cơ sở; chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí….

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ qua; và đề nghị, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ quan cần tập trung xây dựng phong trào công đoàn vững mạnh, trong đó chú ý phát huy vai trò của BCH Công đoàn, vai trò người đứng đầu. Chủ tịch công đoàn nhấn mạnh: "Các đoàn viên công đoàn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu đề xuất các sáng kiến đóng góp cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành trong thời kỳ mới. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của công đoàn trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các công đoàn viên trong đơn vị".

 

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã trao Cờ " Công đoàn cơ sở vững mạnh có thành tích xuất sắc trong năm 2016" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ quan Tổng cục ĐBVN và đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN trao Bằng khen của BCH Công đoàn GTVT Việt Nam cho các đồng chí đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi lao động giỏi và công tác công đoàn năm 2016.

 

Trong khuôn khổ đại hội, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ quan khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hải Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục ĐBVN.

Nguồn: duongbo.vn


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 613
Hôm qua : 1.146
Tháng 11 : 23.761
Năm 2021 : 189.868