A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường khai thác theo hình thức BOT

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tuyến đường khai thác theo hình thức BOT; ngày 19/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 6152 /TCĐBVN-QLBTĐB về công tác quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường khai thác theo hình thức BOT gửi các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III và IV.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tuyến đường khai thác theo hình thức BOT; ngày 19/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 6152  /TCĐBVN-QLBTĐB về công tác quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường khai thác theo hình thức BOT gửi các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III và IV.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ khu vực làm việc, phối hợp với các Sở GTVT để rà soát các dự án BOT trên địa bàn quản lý; kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật, Tiêu chuẩn cơ sở 07: 2013/TCĐBVN, Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ... 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị về công tác quản lý, khai thác, bảo trì, đảm bảo ATGT công trình BOT đang trong giai đoạn khai thác và trong giai đoạn thực hiện đầu tư. 

Trước mắt, yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ khẩn trương tổng hợp báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 01/12/2014 bằng văn bản qua Vụ QLBTĐB và bằng files mềm qua hộp thư Vuquanlybaotri@gmail.com. 

Định kỳ các Cục Quản lý đường bộ báo cáo theo đúng quy định vào ngày 15 của tháng đầu các quý. 

Nguồn Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 90
Hôm nay : 312
Hôm qua : 1.410
Tháng 10 : 6.013
Năm 2022 : 538.748