A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chiều ngày 17/01, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Việt Hưng đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam Lê Ngọc Minh tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 Đồng chí Lê Ngọc Minh thay mặt Công đoàn GTVT VN  ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng cục ĐBVN năm 2017

 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, khắc phục những hạn chế, tồn tại, các cấp công đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai nhiều phong trào trong CNVCLĐ; bám sát mục tiêu thi đua toàn ngành GTVT là "Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua lao động  sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp". Hoạt động của Công đoàn Tổng cục ĐBVN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng ủy Tổng cục; sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Tổng cục trong lĩnh vực cải cách hành chính và trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; sự phối hợp hiệu quả giữa Lãnh đạo cơ quan chuyên môn và Ban Chấp hành công đoàn các cấp trong việc đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC,VC,NLĐ ngành Đường bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát động phong trào thi đua, động viên CNVCLĐ đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2017.

 

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Việt Hưng phát biểu  chủ trì Hội nghị

 

Trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Văn Công nhấn mạnh:"Kết quả phân loại công đoàn cơ sở năm 2017: CĐCS vững mạnh đạt 94%; CĐCS loại khá 6 %; không có CĐCS trung bình, yếu kém". Hoạt động của các cấp Công đoàn trong Tổng cục trong năm 2017 diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt, đã tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm; phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề; phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt quy chế dân chủ cơ sở, thông qua Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ; phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; thực hiện tốt việc chăm lo việc làm, đời sống cho CNVCLĐ, nhất là trong dịp Tết Đinh Dậu; triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân; thăm hỏi kịp thời CNLĐ có hành cảnh khó khăn,bệnh hiểm nghèo, gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, ốm đau dài ngày; tổ chức thành công lễ báo công với Bác Hồ và Hội nghị biểu dương CBCC,VC,CNLĐ trực tiếp xuất sắc tiêu biểu ngành Đường bộ giai đoạn 2015 – 2017; Hội thao truyền thống Tổng cục lần thứ 11-2017; tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng kế hoạch đề ra; tích cực trong  công tác xã hội từ thiện và đền ơn đáp nghĩa. 

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Văn Công trình bày Báo cáo Tổng kết

 

Về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Văn Công cho biết, sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Công đoàn GTVT Việt Nam và  Đảng ủy Tổng cục.  Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, khắc phục những yếu kém, tồn tại, các cấp công đoàn bằng những chương trình hành động, các giải pháp cụ thể tập trung triển khai tốt các nội dung như: Tham gia có hiệu quả với cơ quan quản lý đồng cấp vào quá trình xây dựng các văn bản về quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách quản lý ngành. Công đoàn chủ động tham gia giải quyết việc làm, đảm bảo tiến độ an toàn và chất lượng công trình, quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị liên tịch số 08/CTLT-BGTVT- CĐGTVT VN ngày 16/11/2017 giữa Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị Người lao động năm 2018; động viên NLĐ hiểu và chia sẻ những khó khăn với cơ quan, đơn vị, giữ vững sự ổn định ở cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển sự nghiệp chung của ngành GTVT.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII, gắn với việc thực hiện NQTW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 21-NQ/ĐU, ngày 12/7/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn giai đoạn 2016-2020" và Nghị quyết của Đảng bộ các cấp cũng như các chế độ chính sách mới giúp CBCC,VC, NLĐ và đoàn viên công đoàn nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết về pháp luật, có ý thức, trách nhiệm và đạo đức cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục lấy năm 2018 là năm "vì lợi ích của đoàn viên công đoàn"các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn; thực hiện đối thoại với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị nhằm giải quyết kịp thời những kiến nghị của CNVCLĐ.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, TƯLĐTT, các nội quy, quy chế của đơn vị, công tác ATVSLĐ-PCCN, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động (tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN); chủ động phối hợp tìm các biện pháp cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và các phong trào thi đua chuyên đề, kịp thời động viên CBCC,VC,NLĐ nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, trên mỗi lĩnh vực công tác chào mừng các sự kiện lớn của ngành và đất nước trong năm 2018; tiếp tục triển khai Hội thi  "Chi cục QLĐB kiểu mẫu và ATGT" lần thứ 2 cấp Tổng cục; xây dựng và ban hành các tiêu chí về nội dung thi đua thực hiện ATGT- KSTTX năm 2018 để các cơ quan đơn vị ký cam kết thực hiện.

Chỉ đạo các Công đoàn Cục QLĐB khu vực tổ chức đại hội nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, báo cáo văn kiện để tổ chức thành công Đại hội IV Công đoàn Tổng cục ĐBVN nhiệm kỳ 2018-2023 (dự kiến vào tháng 3/2018). Tích cực tham gia các hoạt động hướng tới Đại Hội X Công đoàn GTVT Việt Nam và Đại Hội XII Công đoàn Việt Nan. Sau Đại hội tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; chú trọng việc đổi mới phuong thức hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt của công đoàn bộ phận,tổ công đoàn; quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên mới trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Tập trung triển khai kiện toàn tổ chức công đoàn  Tổng cục theo đề án đã được Công đoàn GTVT Việt Nam phê duyệt; trình  Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo Đảng ủy các Cục QLĐB khu vực quan tâm sắp xếp nhân sự cán bộ công đoàn chuyên trách nhằm tạo sớm ổn định tổ chức.

Phối hợp với Ban Vì sự TBPN Tổng cục tổ chức các hoạt động về giới, ngành nghề, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ tiếp tục thực hiện tốt phong trào phụ nữ  "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ; duy trì các các hoạt động xã hội, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp 8/3, 1/5, 28/6, 20/10...

Các cấp Công đoàn xây dựng và triển khai tốt kế hoạch hoạt động của UBKT năm 2018, tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn đối với các đơn vị trực thuộc; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của cán bộ, CNVCLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Duy trì và tổ chức tốt các hoạt động xã hội - từ thiện; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tuyên truyền vận động CBCC, VC, NLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam và Quỹ xã hội Tổng cục; tiếp tục quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" và "Nhà tình nghĩa" năm 2018. 

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; phấn đấu thu ngân sách công đoàn đảm bảo các chi phí hoạt động của tổ chức và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp lên cấp trên theo hoạch giao; tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn để tổ chức hiệu quả các phong trào văn hóa, thể thao, hội diễn văn nghệ ...vv.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam Lê Ngọc Minh đánh giá cao những thành tích, kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng cục ĐBVN; ghi nhận biểu dương tập thể cán bộ, viên chức Tổng cục ĐBVN đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cũng chỉ ra những điểm Tổng cục ĐBVN cần khắc phục trong thời gian tới và yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác công đoàn và công tác chuyên môn; tăng cường tổ chức các phong trào văn hóa thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cũng như đời sống tinh thần của các đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác tư tưởng trong toàn thể đoàn viên công đoàn; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, góp phần tích cực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt việc chăm lo việc làm, đời sống cho CNVCLĐ, nhất là trong dịp Tết Đinh Dậu.

"Không để CBCCVC, người lao động nào không có Tết" – Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN nhấn mạnh.

Nhân dịp này, để ghi nhận thành tích Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Lê Ngọc Minh cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN Nguyễn Việt Hưng đã trao tặng cờ thi đua của BCH Công đoàn Tổng cục ĐBVN cho các đơn vị xuất sắc năm 2017.

             

Trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc năm 2017

 

Phát biểu chủ trì Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN Nguyễn Việt Hưng nhấn mạnh vai trò của công đoàn là chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; đồng thời đề nghị các đ/c Ủy viên BCH Tổng cục và chủ tịch các công đoàn trực thuộc theo nhiệm vụ được phân công bám sát các nội dung công việc trọng tâm đề ra năm 2018 để chỉ đạo triển khai một cách nghiêm túc đến tận CB CC,VC, NLĐ và đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn yêu cầu trước mắt cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quan tâm chăm lo tết nguyên đán cho người LĐ được đón tết vui tươi, lành mạnh, nhất là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác (nếu có); Chú ý tới các đơn vị đóng xa dân cư, xa đô thị, nơi rừng núi để BCCC,VC, NLĐ có đủ vật chất, tinh thần trong những ngày trực Tết; Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành nghỉ hưu, các cháu tật nguyền... không để bất cứ ai không được đón tết, không có tết.

Chủ tịch Công đoàn cũng đề nghị triển khai ngay việc hưởng ứng chương trình phối hợp các phong trào thi đua của Tổng cục Cục trưởng và Công đoàn Tổng cục đến tận CBCCVCLĐ. Thiết thực chào mừng đại hội 4 Công doàn Tổng cục, đại hội X công đoàn GTVT Việt Nam tiến tới Đại hội XII công đoàn Việt Nam…

"Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán chủ động tổ chức tốt việc ra quân thực sự vui vẻ, sôi nổi và nghiêm túc" – Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đặng Việt Hưng nhấn mạnh.

             

Toàn cảnh Hội nghị

 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 584
Hôm qua : 777
Tháng 07 : 16.738
Năm 2021 : 86.195