A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật tuyến, đoạn tuyến quốc lộ để công bố tải trọng và khổ giới hạn

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có nội dung về công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ. Để đảm bảo việc công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ phù hợp với thực tế hiện trạng các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ; ngày 12/3/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 1121/TCĐBVN-QLBTĐB về cập nhật tuyến, đoạn tuyến quốc lộ để công bố tải trọng và khổ giới hạn gửi các Cục Quản lý đường bộ; các Sở Giao thông vận tải ủy thác quản lý quốc lộ.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có nội dung về công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ. Để đảm bảo việc công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ phù hợp với thực tế hiện trạng các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ; ngày 12/3/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 1121/TCĐBVN-QLBTĐB về cập nhật tuyến, đoạn tuyến quốc lộ để công bố tải trọng và khổ giới hạn gửi các Cục Quản lý đường bộ; các Sở Giao thông vận tải ủy thác quản lý quốc lộ.

Văn bản nêu rõ, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải được ủy thác quản lý quốc lộ khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Cập nhật các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã được cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ với tải trọng thiết kế mặt đường đối với xe tải trọng trục đơn quy ước là 10 tấn/trục, tải trọng thiết kế cầu là tải trọng đoàn xe mô phỏng theo sơ đồ tải trọng H30-XB80 hoặc tải trọng HL93 theo biểu mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản này.

2. Rà soát, báo cáo tình trạng kết cấu của các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã được công bố (tại Khoản 1, Điều 6 của Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ GTVT) bị xuống cấp do mặt đường hư hỏng hoặc tình trạng kỹ thuật của công trình trên quốc lộ không đảm bảo, kiến nghị đề xuất điều chỉnh tải trọng theo biểu mẫu tại Phụ lục 2.

3. Báo cáo các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện việc công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ thuộc phạm vi quản lý. 

Do thời gian gấp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (qua Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ) trước ngày 25/3/2015 (đề nghị gửi kèm file điện tử theo địa chỉ e-mail: vuquanlybaotri@gmail.com).

Căn cứ nội dung trên, các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện đúng nội dung và tiến độ./. 

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 52
Tháng 11 : 3.531
Năm 2023 : 2.816.090