A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường công tác phối hợp

Chiều tối 1/8, tại Hà Nội, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng dự buổi lễ về phía Bộ GTVT có đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ: Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB Trần Văn Lâm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đồng chí Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Chánh Văn phòng Bộ. Về phía Đảng ủy Khối có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Mạnh Hùng (Phó Bí thư Thường trực), Trần Hồng Hà, Phạm Quang Thao; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Lãnh đạo các cơ quan liên quan của Đảng ủy Khối.

 

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và Bí thư Đảng ủy Khối ký Quy chế phối hợp giữa hai bên

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, hôm nay, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng thể hiện trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự đảng Bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Thay mặt, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ trưởng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối đã phối hợp, quan tâm và xây dựng Quy chế phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trong công tác này.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, trong giai đoạn vừa qua, Bộ GTVT luôn được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của các Ban Đảng ở Trung ương, các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước và sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tập thể Ban Cán sự đảng Bộ đã có sự quyết chính trị tâm cao, chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, tạo được tinh thần, khí thế làm việc khẩn trương, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành.

 

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

 

Qua đó, ngành GTVT đã đạt được nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, điển hình là các lĩnh vực như xây dựng, hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước v.v…, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ban Cán sự đảng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng của Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nhân sự cấp ủy, phối hợp trong công tác quản lý đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ theo các quy chế phối hợp công tác và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Nhiều đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT có tổ chức Đảng trực thuộc các cấp ủy cấp trên khác nhau (Đảng ủy Khối, tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy) và không đồng cấp với cấp quản lý về chính quyền, nhờ đó, việc chỉ đạo quán triệt, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng được kịp thời và có hiệu quả.

"Ngày hôm nay, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT ký kết Quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là một hoạt động quan trọng để các cơ quan làm đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Đảng quy định. Thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, tôi đề nghị các cơ quan cần thông tin kịp thời cho nhau về tình hình hoạt động trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như những khó khăn, vướng mắc từ đó có  sự phối hợp chặt chẽ hơn để tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ" - Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi lễ

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, việc Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ký kết Quy chế phối hợp công tác sẽ nâng cao trách nhiệm trong quy định của Ban Bí thư về công tác Đảng - Đoàn; nâng cao trách nhiệm của hai bên trong việc lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả hai bên.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là thực hiện tốt nội dung của Quy chế này; đồng thời đồng chí cảm ơn Lãnh đạo Bộ GTVT đã có sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ Đảng ủy Khối trong thời gian qua và mong Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan, tâm phối hợp, giúp đỡ để Đảng ủy Khối cũng như Bộ GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Theo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, hai bên phối hợp trong việc tổ chức cho Đảng ủy Bộ và các cấp uỷ thuộc Đảng bộ Bộ quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) thuộc Đảng bộ Bộ.

Về nội dung, Đảng uỷ Khối chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng thực hiện việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản pháp luật của Nhà nước; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra; kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT; Phối hợp trong công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Về tổ chức, thực hiện, định kỳ hằng năm hoặc khi cần, Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng chủ động trao đổi ý kiến với nhau để kịp thời phối hợp trong công tác xây dựng Đảng đối với Đảng bộ Bộ cũng như từng tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ. Cách thức phối hợp được thực hiện chủ yếu bằng văn bản; những trường hợp cần xử lý nhanh, lãnh đạo hai bên trực tiếp trao đổi bằng hình thức thích hợp.

"Khi Ban Cán sự đảng tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, các sự kiện quan trọng của Ngành, các buổi làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Bộ thì mời đại diện Đảng ủy Khối cùng dự. Khi Đảng ủy Khối tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, các hội nghị chuyên đề, các sự kiện quan trọng của Đảng ủy Khối, các buổi làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đảng ủy Khối thì mời đại diện Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tham gia", Quy chế nêu rõ!

Nguồn: mt.gov.vn


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 613
Hôm qua : 1.146
Tháng 11 : 23.761
Năm 2021 : 189.868