A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện kế hoạch bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2018

“Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu các đồng chí Phó Tổng Cục trưởng quan tâm chỉ đạo; các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GTVT và các tổ chức, cá nhân có liên quan để các văn bản được trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng” – Đó là yêu cầu của Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện về việc thực hiện kế hoạch bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2018 của Bộ GTVT.

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký văn bản số 6250/TCĐBVN-PCTT về việc thực hiện kế hoạch bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2018 của Bộ GTVT gửi các Phó Tổng Cục trưởng; Vụ trưởng các Vụ tham mưu; Giám đốc Trung tâm công nghệ TT.

Theo đó, thực hiện văn bản số 10331/BGTVT- PC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về giao bổ sung xây dựng văn bản QPPL năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục trưởng yêu cầu triển khai thực hiện các nội dung sau:

Phân công các đồng chí Phó Tổng Cục trưởng chỉ đạo các Vụ chức năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng bổ sung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật như phụ lục kèm theo.

Các đồng chí Phó Tổng Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm theo trình tự, thủ tục rút gọn; đảm bảo quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra xử lý văn bản, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đường bộ.

Sau khi Phó Tổng Cục trưởng phụ trách duyệt nội dung dự thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo trình Tổng Cục trưởng xin ý kiến chỉ đạo trước khi trình Bộ.

Vụ Pháp chế - Thanh tra có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản và tờ trình, kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục; phối hợp ngay từ đầu với các đơn vị chủ trì soạn thảo; theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo phối hợp với Vụ Pháp chế - Thanh tra thực hiện lập dự toán kinh phí xây dựng văn bản QPPL của đơn vị mình và Văn phòng (bộ phận Tài vụ) có trách nhiệm bố trí kinh phí xây dựng văn bản theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp chung trong báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục.

Phụ lục Danh mục VBQPPL lĩnh vực đường bộ bổ sung năm 2018: xem file đính kèm

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

 


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0
Tháng 02 : 3.961
Năm 2024 : 11.348