A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Về việc dừng hoạt động của Cục Quản lý đường bộ cao tốc

Từ ngày 01/10/2018, Cục Quản lý đường bộ cao tốc sẽ dừng hoạt động. Đây là nội dung trong Thông báo số 355/TB-TCĐBVN ngày 01/10/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8117/BC-BGTVT ngày 25/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018. Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Tổng cục không còn Cục Quản lý đường bộ cao tốc. Thực hiện Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg, Tổng cục đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải và triển khai phương án giải thể tổ chức Cục Quản lý đường bộ cao tốc.

Thông báo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ: Từ ngày 01/10/2018, Cục Quản lý đường bộ cao tốc sẽ dừng hoạt động. Tất cả các nhiệm vụ của Cục Quản lý đường bộ cao tốc trước đây sẽ do các Vụ, Cục thuộc Tổng cục thực hiện theo Quyết định của Tổng Cục trưởng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các tổ chức này.

Cũng trong ngày 01/10/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 3724/QĐ-TCĐBVN, 3725/QĐ-TCĐBVN, 3726/QĐ-TCĐBVN, 3727/QĐ-TCĐBVN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV trực thuộc Tổng cục. Tại các Quyết định này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã giao cho các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống quốc lộ, đường cao tốc theo phạm vi khu vực.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

 


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0
Tháng 02 : 3.961
Năm 2024 : 11.348