A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày 21/3, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 744/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Theo đó, tái cơ cấu lĩnh vực vận tải là một một hợp phần quan trọng của tái cơ cấu ngành giao thông vận tải, vì vậy phải đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với nội dung Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014.

 

(Ảnh minh họa)

 

Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải phải gắn với đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014, nhằm phát triển vận tải hài hòa, bền vững theo hướng hiện đại trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của từng phương thức vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phát triển vận tải đa phương thức trên các hành lang vận tải, giao thông công cộng đô thị, nâng cao năng lực vận tải quốc tế.

Đề án nêu rõ mục tiêu tổng quát giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và mục tiêu cụ thể đối với từng lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, hàng không.

Đề án cũng nêu chi tiết các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tái cơ cấu lĩnh vực vận tải gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, cơ chế chính sách; nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; tăng cường, kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có; ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình có tính trọng yếu để tạo sự đột phá trong phát triển vận tải và thực hiện tái cơ cấu vận tải; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và cỗ phần hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, khai thác vận tải; nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra và một số giải pháp khác.

Nguồn:mt.gov.vn


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0
Tháng 02 : 3.961
Năm 2024 : 11.348