A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng cục ĐBVN ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền vừa ký ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Bộ GTVT năm 2018. Website Tổng cục ĐBVN trân trọng đăng tải toàn văn Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

Tổng cục ĐBVN ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Ảnh minh họa: internet.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động nhằm đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm TTATGT trong ngành đường bộ, phấn đấu giảm từ 5% - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông, giảm 10% tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em so với năm 2017; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng, giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, đặc biệt là 02 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh; không để ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, thực hiện năm ATGT với chủ đề " An toàn giao thông cho trẻ em";

- Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành đường bộ; tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt chú trọng đối tượng là Trẻ em, Thanh, Thiếu niên;

- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể và từng cá nhân, thông qua đăng ký phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm TTATGT tại các đơn vị, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ;

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phê bình những cá nhân, tập thể không đạt được mục tiêu đề ra.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TTATGT năm 2018 với các phong trào thi đua khác của đơn vị phát động;

- Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan đơn vị, thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, gắn kết công tác bảo đảm TTATGT với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị;

Công tác thi đua khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện phong trào thi đua; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Đối tượng thực hiện: Các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2018, cụ thể:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; các Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT; Chiến lược quốc gia về bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về "Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ giai đoạn 2011 đến 2020".

2. Hoàn thành 100% việc sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án về bảo đảm TTATGT ngành đường bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác: Đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; thanh tra xử lý các vi phạm về bảo đảm TTATGT; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các vụ, cục, cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành đường bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT.

4. Đẩy mạnh triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, khai thác hạ tầng giao thông và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về TTATGT.

5. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; tập trung xử lý các vi phạm về kiểm soát tải trọng phương tiện, hành lang ATGT đường bộ; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi vi phạm về an toàn đường bộ, các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

6. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi thành phần tham gia giao thông, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, nhóm những người tham gia giao thông bằng ô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT cho học sinh, đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động ngành đường bộ. Triển khai thực hiện tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, các quy định về xếp dỡ hàng hóa và không vi phạm chở quá tải khi tham gia giao thông.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông đô thị; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN

1.1. Các Cục, Vụ chuyên môn, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai phong trào thi đua bảo đảm TTATGT gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong năm 2018, trong đó ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Công tác xây dựng và sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật;

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Sở GTVT, các Cục QLĐB triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn gây mất ATGT, sửa chữa đột xuất, công trình bảo đảm ATGT, công trình nằm trong kế hoạch bảo trì năm 2018 đã được Tổng cục ĐBVN phê duyệt; tiếp tục rà soát các điểm đen mới xuất hiện, điểm tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông để thực hiện trong năm 2018 và đưa vào Kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2019.

- Tăng cường quản lý về chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe;

- Tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm các quy định về vận tải (chở hàng, chở người quá số lượng cho phép tham gia giao thông, cơi nới trái phép kích thước thành thùng xe…);

- Nâng cao chất lượng công tác bảo trì và quản lý hiệu quả đồng vốn dành cho công tác bảo trì đường bộ;

- Chủ động, tích cực, xây dựng phương án và chuẩn bị đủ các nguồn lực, sẵn sàng đối phó, khắc phục các hậu quả bão, lũ trong năm 2018;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về chở hàng quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe, công tác vận tải khách (xe dù, bến cóc, vi phạm tốc độ, chở người quá số lượng cho phép .v.v…).

1.2. Các Cục Quản lý đường bộ (I, II, III, IV), cụ thể hóa Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT của Tổng cục thành chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong đó tập trung thực hiện:

- Tăng cường chất lượng công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ đảm bảo mặt đường êm thuận, tầm nhìn thoáng, hệ thống thoát nước tốt, hệ thống ATGT đầy đủ nhất là các đoạn đường đèo nguy hiểm;

- Chỉ đạo Công chức Thanh tra và các Chi cục tăng cường công tác thanh tra xử lý các phương tiện chở hàng quá tải; công tác tuần đường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về hành lang đường bộ, xây dựng công trình trái phép trong hành lang đường bộ gây mất ATGT;

- Phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm TTATGT, hành lang ATGT.v.v…;

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình điểm đen, điểm tiềm ẩn gây mất ATGT, sửa chữa đột xuất, công trình sửa chữa, bảo trì đã được ghi kế hoạch trong năm 2018;

- Tiếp tục, chủ động rà soát thống kê các điểm đen mới xuất hiện, điểm tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông để đưa vào Kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2019.

1.3. Các Ban Quản lý dự án (3, 4, 5, 8), cụ thể hóa Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT của Tổng cục thành chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong đó tập trung thực hiện:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chỉ đạo các nhà thầu thi công các dự án của Tổng cục ĐBVN đảm bảo tiến độ, chất lượng và ATGT;

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công ký cam kết không chở vật liệu quá tải trong quá trình thi công và đảm bảo ATGT trong khi thi công;

- Kiểm tra yêu cầu các đơn vị thi công cắm đầy đủ biển báo hiệu, biển hướng dẫn, tổ chức trực, gác, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua vị trí thi công;

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về môi trường, phòng chống cháy, nổ và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

1.4. Khối các trường, cụ thể hóa Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT của Tổng cục thành chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong đó tập trung thực hiện:

- Tuyên truyền cho học sinh, cán bộ, viên chức, người làm việc trong trường về việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông;

- Tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu về các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

2. Thời gian thực hiện đợt "Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Bộ Giao thông vận tải năm 2018": Trong năm 2018.

3. Tổng kết thực hiện phong trào và bình xét khen thưởng

- Từ 01/12 đến 10/12/2018, các Vụ, Cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua và Danh sách đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân;

- Hình thức khen thưởng gồm: Cờ thi đua Chính Phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua; Bằng khen cấp bộ, ngành.

4. Vụ ATGT Tổng cục ĐBVN có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào trình lãnh đạo Tổng cục quyết định và trình tiếp Ủy ban ATGT Quốc gia khen thưởng./.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.

 


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0
Tháng 02 : 3.961
Năm 2024 : 11.348