A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG ĐIỆN Về việc thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ theo Kế hoạch bảo trì năm 2015

Ngày 14/12/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ký ban hành Công điện số 51 /CĐ-TCĐBVN về việc thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ theo Kế hoạch bảo trì năm 2015.

Theo nội dung Công điện, thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ năm 2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch. 

Để chuẩn bị cho công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2015 và báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục, Sở Giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ, các Ban Quản lý dự án thuộc Tổng cục thực hiện các nội dung sau: 

1.Khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để sớm hoàn thành các dự án bảo trì (trừ các dự án được kéo dài sang năm 2016); công tác kiểm định cầu và các công tác khác sử dụng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương. Đẩy mạnh công tác giải ngân số vốn đã được giao.

2.Tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết theo các nội dung đã quy định tại văn bản số 2736/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 02/6/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (file biểu mẫu được đăng lại trên địa chỉ http://www.drvn.gov.vn/webdrvn - mục "Góp ý cho dự thảo văn bản"); đồng thời gửi file điện tử và văn bản báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam chậm nhất trước ngày 20/12/2015.

Tổng cục yêu cầu các Cục, Sở GTVT và Ban QLDA thuộc Tổng cục khẩn trương triển khai thực hiện.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 114
Hôm qua : 150
Tháng 06 : 48.847
Năm 2022 : 385.358