Lãnh đạo tổng cục

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Văn Huyện Tổng cục trưởng 04 3857 1542 huyennv@drvn.gov.vn
2 Phan Thị Thu Hiền Phó Tổng cục trưởng 04237955141 thuhien@drvn.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Cường Phó Tổng cục trưởng 0913219281 nguyenxuancuong@drvn.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Ảnh Phó Tổng cục trưởng 04 3795 5141 anhnx@drvn.gov.vn
5 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Tổng Cục trưởng 04 3795 5141 thangnm@drvn.gov.vn
Văn phòng Tổng cục

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3857 1444 ,Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Minh Nở Phó chánh văn phòng 0912100844 tranminhno@drvn.gov.vn
2 Trần Thị Kim Hoa Chánh văn phòng 024 38571 545 - 0913044753 hoavp@drvn.gov.vn
Vụ Tài chính

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 4090 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: taichinh@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đàm Thị Sinh Phó vụ trưởng 024 3537 4090 - 0903452676
2 Trần Văn Ngọ Vụ trưởng 024 3595 5201 - 0912247346 ngotv@drvn.gov.vn
Vụ Kế hoạch - Đầu tư

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 452 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: khdt@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đoàn Chí Hiếu Phó vụ trưởng 024 38571452 - 0913546869
2 Trần Văn Sơn Vụ trưởng 024 3795 5198 - 0912116587 sontv@drvn.gov.vn
Vụ An toàn giao thông

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 447/ 024 3795 5193 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: atgt@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Bá Đạt Phó vụ trưởng 024 38571447 - 0903291464 datdrvn@gmail.com
2 Vũ Ngọc Lăng Vụ trưởng 0913526376 langvn@drvn.gov.vn
Vụ Vận tải

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 450/ 024 3537 3896 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: vantai@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Hoàng Linh Phó vụ trưởng 024 38571450
2 Trần Quang Bình Vụ trưởng 024 3765 5202 - 0977244289 binhvantai@drvn.gov.vn
Vụ Phương tiện & người lái

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3857 1646; Fax 024 3537 2404 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: ptnl@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Võ Minh Tuấn Phó vụ trưởng 024 38751646 - 0903215563 votuan@drvn.gov.vn
2 Nguyễn Thắng Quân Vụ trưởng 024 3795 5197 - 0903995555 quannt@drvn.gov.vn
Vụ KHCN Môi trường và HTQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 647 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: khcn@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Viết Thanh Phó vụ trưởng 0915277936
2 Tô Nam Toàn Vụ trưởng 024 3537 2405 - 0913585425 namtoan@drvn.gov.vn
Vụ Tổ chức cán bộ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3857 1643 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: tccb@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Hải Vinh Phó vụ trưởng 04238571643 - 0983131568 vinh@drvn.gov.vn
2 Hoàng Mạnh Trí Vụ trưởng 024 3795 5000 - 0989190619 trihm@drvn.gov.v
Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 644 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: vuqlbt@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Vũ Xuân Lai Phó vụ trưởng 024 38571 644 - 0983340607 vulai@drvn.gov.vn
2 Lê Hồng Điệp Vụ trưởng 024 37955145 - 0903479808 dieplh@drvn.gov.vn
Vụ Pháp chế - Thanh tra

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3795 5139; Fax 024 37955139 ,Website: drvn.gov.vn ,Email: thanhtra@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Trọng Phú Phó vụ trưởng phunt@drvn.gov.vn
2 Trịnh Xuân Thủy Vụ trưởng 024 37955 140 - 0913221822 thuytx@drvn.gov.vn
Tạp chí Đường bộ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 Tòa nhà 3 tầng Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 9046; Fax 042 35379046 ,Website: duongbo.vn ,Email: tapchidbvn@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Thanh Hiển Tổng biên tập 0904532229 hientapchi@drvn.gov.vn
Cục quản lý đường bộ cao tốc

Địa chỉ liên hệ: Nhà 3 tầng, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP HN

Điện thoại: 04 3795 5138 ,Email: vea@drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Mạnh Đức Chuyên viên
2 Nguyễn Mạnh Đức Chuyên viên
3 Lại Văn Huy Chuyên viên
4 Lê Hoàng Phúc Tổ trưởng
5 Trần Minh Thu Chuyên viên
6 Nguyễn Trung Đoàn Tổ trưởng
7 Vũ Anh Tuấn Phó cục trưởng 0912493800 tuanva@drvn.gov.vn
8 Nguyễn Quốc Tùng Cục trưởng 024 3795 7599 - 0913225451 tungnq@drvn.gov.vn
Tổ An toàn giao thông

Địa chỉ liên hệ: Nhà 3 tầng, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP HN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Trung Đoàn Tổ trưởng
Phòng Tổng hợp

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 37955141 ,Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên 024 37955141
Tổ Kế hoạch - Kỹ Thuật

Địa chỉ liên hệ: Nhà 3 tầng, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP HN

Điện thoại: 024 37957598

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Minh Thu Chuyên viên
Văn thư

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571444 ,Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Thị Thanh Hải Chuyên viên
Tổ Văn phòng - Tài chính

Địa chỉ liên hệ: Nhà 3 tầng, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP HN

Điện thoại: 024 37955138

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Lê Hoàng Phúc Tổ trưởng
Tài vụ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3857 1541 ,Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Thị Hà Kế toán trưởng 024 38571541 - 0915683686
Tổ Quản lý bảo trì

Địa chỉ liên hệ: Nhà 3 tầng, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP HN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Lại Văn Huy Chuyên viên
Đội xe

Địa chỉ liên hệ: Tầng G1, Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38571 546 ,Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Bùi Đức Chấn Lái xe
Văn phòng phía Nam
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Mạnh Đức Chuyên viên
2 Nguyễn Mạnh Đức Chuyên viên