A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2015

Để cung cấp thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch; Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành rà soát, tổng kết một số kết quả thực hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2015.

1. Hoàn thành xây dựng các văn bản trình Bộ GTVT:

- Mẫu hợp đồng thuê lắp đặt công trình thiết yếu vào công trình đường bộ.

- Cơ chế đặc thù trong bảo trì đường bộ.

- Tiêu chí năng lực nhà thầu tham gia bảo trì  đường bộ.

- Tiêu chí chất lượng công trình đầu tư theo hình thức BOT.

2. Về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

- Hoàn thành việc tổng rà soát lại hệ thống dữ liệu quốc lộ, tính đến Quý I/2015 trên phạm vi cả nước có 125 tuyến quốc lộ chính với tổng chiều dài 21.109 km, trong đó:

+ Quản lý, bảo trì: 17.334 km (82,1%);

+ Đang xây dựng cơ bản: 2.024 km (9,6%);

+ Đầu tư, khai thác BOT: 1.406 km (6,7%);

+ Chuyển giao cho địa phương: 335 km (1,6%).

- Hoàn thành tổng rà soát các tuyến, đoạn tuyến được sửa chữa định kỳ giai đoạn 2011 – 2015 làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác bảo trì giai đoạn này và phục vụ việc lập kế hoạch bảo trì giai đoạn 2016 – 2020. Qua rà soát xác định được 8.500 km quốc lộ quá thời hạn sửa chữa mặt đường nhưng chưa có vốn thực hiện.

- Tổng hợp công tác xây dựng và quản lý giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2010 - 2015. Qua tổng hợp, làm rõ hiện nay chiều dài đường bộ địa phương trên cả nước như sau:

+ Đường tỉnh: 28.911 km;

+ Đường huyện: 58.437 km;

+ Đường đô thị: 26.953 km;

+ Đường xã, thôn, xóm: 325.858 km;

+ Đường trục nội đồng: 108.597 km.

Cả nước hiện còn 06 huyện và 01 thị xã (Tân Châu, An Giang) chưa có đường tỉnh nối liền đến trung tâm huyện, 65 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã.

- Hoàn thành việc tổng rà soát và công bố tải trọng cầu, khổ giới hạn đường bộ trên toàn bộ hệ thống quốc lộ. Qua đó xác định được các cầu hiện đang cắm biển hạn chế tải trọng hoặc được thiết kế với tải trọng thấp hơn H30-XB80 hoặc HL93, xác định các điểm bị hạn chế về khổ giới hạn (các cầu chui, cầu hẹp,…) trên hệ thống quốc lộ.

- Hoàn thành việc rà soát, phân loại cấp kỹ thuật toàn bộ hệ thống quốc lộ phục vụ vận tải và quy hoạch chiến lược.

- Năm đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020, bước đầu tiến hành rà soát phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và thống kê, phân loại các công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ của hệ thống quốc lộ.

3. Về công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên:

- Hoàn thành kế hoạch đấu thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn cả nước, đạt kết quả cao. Tính đến ngày 22/12/2015, các Cục QLĐB, các Sở GTVT (có quản lý quốc lộ) đã tổ chức đấu thầu thành công 129 gói thầu quản lý, bảo dưỡng quốc lộ; trong đó có 14 gói thầu được đấu thầu lai ghép giữa công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ. Các gói đã đấu thầu thành công tiết kiệm được 82,049 tỷ đồng (trong 3 năm).  

- Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 100% tuyến quốc lộ đảm bảo an toàn giao thông; triển khai các đợt xửa chữa đột suất đảm bảo giao thông an toàn các ngày lễ lớn và đợt Tết nguyên đán.

4. Về công tác Sửa chữa định kỳ:

- Kết quả thực hiện kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2015 đến 25/12/2015 cơ bản hoàn thành. Tổng khối lượng các dự án trong kế hoạch bảo trì năm 2015 đã thực hiện đạt 104,6% so với kế hoạch vốn được giao. Về khối lượng các công việc sửa chữa: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn cả nước đã tiến hành sửa chữa được (i) 230 cầu, 22.832 m khe co giãn cầu, 9.685 m dầm cầu BTCT được gia cố, 41.837 m2 mặt cầu, sơn sửa 34.505 m2 kết cấu thép cầu; (ii) cải tạo 40 điểm đen, tiềm ẩn mất tai nạn giao thông; (iii) 20.688.084 m2 mặt đường bê tông nhựa, 2.904.364 m2 mặt đường láng nhựa 3 lớp, 2.151.666 m2 mặt đường láng nhựa 2 lớp; (iv) 54.690 m cống được xây mới, thay thế và bổ sung, sửa chữa 23.872 m rãnh, xây mới, thay thế, bổ sung 217.119 m rãnh thoát nước; (v) 96.987 m hộ lan mềm, tôn sóng….Riêng các dự án có thời gian thực hiện trong 02 năm 2015 – 2016 cơ bản đã hoàn thành 100% khối lượng theo kế hoạch vốn năm 2015.

- Triển khai kế hoạch bảo trì năm 2016 theo Quyết định số 2890/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải: ngày 20/8/2015 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch bảo trì năm 2016 để hướng dẫn, thúc đẩy các đơn vị triển khai đảm bảo tiến độ. Hiện nay, cơ bản các dự án sửa chữa định kỳ 2016 đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế và phê duyệt để tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng và triển khai thi công ngay đầu năm 2016.

Trên đây là một số kết quả thực hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2015.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN.


Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 76
Hôm qua : 139
Tháng 07 : 767
Năm 2022 : 386.150