A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Danh mục mẫu báo cáo chỉ tiêu thống kê cơ sở hạ tầng đường bộ cao tốc

Ngày 08/12/2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký Quyết định số 4111 /QĐ-TCĐBVN về việc ban hành Danh mục mẫu báo cáo chỉ tiêu thống kê cơ sở hạ tầng đường bộ cao tốc.

Theo đó, các mẫu báo cáo thống kê cơ sở hạ tầng đường bộ cao tốc ban hành tại Quyết định này bao gồm: 

a) Mẫu số 1: Thống kê cơ sở dữ liệu hạ tầng.

- Nguồn thông tin: Hồ sơ hoàn công dự án, các biên bản liên quan.

- Kỳ báo cáo: 

+ Báo cáo thống kê tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 đến ngày cuối tháng;

+ Báo cáo thống kê quý: Được tính từ ngày 01 tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng tháng thứ ba của quý.

+ Báo cáo 6 tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng Sáu trong năm.

+ Báo cáo thống kê năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm.

+ Báo cáo thống kê 05 năm: Được thực hiện 5 năm/lần, số liệu tính thống kê đến 31 tháng 12 năm báo cáo.

- Nội dung báo cáo:

* Báo cáo ban đầu: Chỉ thực hiện một lần đầu tiên, ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo bảng biểu kèm theo.

* Báo cáo định kỳ: chỉ ghi các số liệu thay đổi (điều chỉnh hoặc bổ sung mới)

b) Mẫu số 2: Các báo cáo về tai nạn giao thông.

- Mẫu số 2A - Báo cáo nhanh tai nạn giao thông;

- Mẫu số 2B - Báo cáo định kỳ tai nạn tai nạn giao thông (kỳ báo cáo quy định như Điểm a Khoản 5 Điều 1 tại Quyết định này).

c) Mẫu số 3: Báo cáo định kỳ thống kê đếm xe (kỳ báo cáo quy định như Điểm a Khoản 5 Điều 1 tại Quyết định này).

Đối tượng áp dụng: Tất cả các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác trên toàn quốc;

Đơn vị báo cáo: Các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Nhà đầu tư đang quản lý, khai thác tuyến đường cao tốc;

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (qua Cục Quản lý đường bộ cao tốc);

Phương pháp báo cáo: Bằng văn bản và tệp dữ liệu (gửi kèm thư điện tử).

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 268/QĐ-TCĐBVN ngày 12/02/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chi tiết mẫu báo cáo: xem file đính kèm.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

Tập tin đính kèm: 

Nguồn: drvn.gov.vn
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 0
Tháng 02 : 3.961
Năm 2024 : 11.348