Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý dự án 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản số 1596/TB-BQLDA3 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018.
Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV

Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV (Thông báo số 129/TB-TCĐBVN ngày 08/9/2016).
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1
Hôm qua : 50
Tháng 09 : 1.363
Năm 2020 : 12.746